Praha 6 ztrácí tvář

Je nad bořislavským výzkumem trošku jasněji?zveřejněno: 13. září 2015
značky: Dejvice | Vokovice | Bořislavka | úřad MČ | výstavba

Ve čtvrtek 27. 8. se po dřívějších nedorozuměních uskutečnila schůzka zástupců petičního výboru ve výzkumné agentuře MindBridge Consulting. U objasnění výtek vznesených petičním výborem, o kterých jsme psali, jsme byli také. V tomto článku mj. napravujeme naše dřívější mylná tvrzení, kde technická správnost musí jít ruku v ruce s logikou věci. Za omyly se omlouváme.

Součet 101 %

V předchozích článcích jsme vyslovili podivení nad součty 101 % v prezentaci výsledků průzkumu. Úvaha, že součet jednotlivých možností odpovědí musí dát 100 %, byla mylná. Díky zaokrouhlení jednotlivých podílů může totiž vyjít 101 %, případně i více, ale též 99 %. Příklad takových výpočtů je uveden v tabulce pod článkem.

Výsledky "celkem" jsou stejné, jako za spádovou oblast

V prezentaci výsledků průzkumu i jejím doplnění nás zarazilo, že v několika grafech jsou uvedeny podíly v "jádru" (v nejbližším okolí) a ve "spádové oblasti" (zbytek vymezeného území), přičemž údaj pod nimi "CELKEM", značící hodnoty za obě oblasti, byl totožný s výsledky za spádovou oblast. Tyto stejné hodnoty ale odpovídají proceduře "vážení výsledků". Totiž: v celé zkoumané oblasti žije 44.000 obyvatel starších 18 let, v jádru potom z nich 700, tedy na procenta 700/44.000 = 1,6 %. Na spádovou oblast jich potom  zbývá 43.300, což představuje 43.300/44.000 = 98,4 %. Výsledky 750 skutečně dotázaných ve spádové oblasti a výsledky 200 skutečně dotázaných v jádru je tedy nutné ke zjištění výsledků za celek "převážit" v tomto poměru (tedy vynásobit příslušnými procentuálními podíly). Postup převážení je uveden v souboru, který Mindbridge účastníkům schůzky zaslal. Počet lidí žijících v "jádru" není v technických parametrech výzkumu uveden, dopočetli jsme ho na základě sdělené váhy jádra 1,6 % (44.000 x 1,6 % = 704).
 
Domníváme se však, že uvedení výsledků "celkem" bez náležitého vysvětlení bylo otazníkem i pro další čtenáře prezentace výsledků a je vlastně zbytečné; ukazuje, že ani po převážení čísel celkovým výsledkem nepohne.

Další diskutovaná témata

Mindbridge se na schůzku připravil pečlivou prezentací o výzkumu, kromě předložení technických údajů připravil i komentáře k jednotlivým výtkám z dopisu petičního výboru. Zmíněná prezentace je k prohlédnutí pod článkem. Mnohé výtky petičního výboru byly agenturou vysvětlovány neznalostí technických postupů a složitých pravidel sociologického výzkumu.

Podle tohoto vysvětlení agentury Mindbridge např. výsledky neovlivní, zda je dotazováno obchodní (nákupní) centrum či obchodně-administrativní centrum. Dále výsledky prý také neovlivňuje ani načasování výzkumu na začátek prázdnin, neovlivňuje je ani víkendové dotazování. Specifikace obchodů určitých značek v otázkách dotazníku (Billa, Globus, C&A, Baťa apod.) - i když ve finále na Bořislavce (pravděpodobně) všechna nebudou - je důležitá, aby respondent tušil, jaká kvalita i cenové rozpětí obchodních možností může očekávat. Puntíky v mapě pokrytí neznačí počet dotazovaných, ale stanoviště tazatelů. Statisticky je jedno, kolik dotazovaných ve spádové oblasti pokrývá ten který puntík. Ani čtyři puntíky v jádře neříkají nic o počtu respondentů. Definice jádra nebyla určena v zadání, MindBridge stanovil jádro jako domy s přímým "vizuálním kontaktem" vchodu k budoucímu centru, přičemž doplnili, žedotazování neproběhlo pouze "on street interviewing", ale k získání respondentů byly využity i domovní zvonky. Při hodnocení starého a nového návrhu centra Bořislavka byly použity jiné vizualizace, tedy rozdílné, než jsou v závěrečné prezentaci. Některá tato vysvětlení i další zdůvodnění výběru metodiky, a postupů v průzkumu, podepřel svým vyjádřením i Simar.

Náš pohled

I přes tato sdělení, kterým nemůžeme odborně vzdorovat, vnímáme některé záležitosti odlišně: nemůžeme se třeba zbavit dojmu, že vyjmenováním mnoha obchodních možností jsou všichni "natěšeni" a dále ovlivněni. I používání přívlastku "obchodní/nákupní" podle je našeho soudu zavádějící. Supermarkety i obchody s oblečením jsou přiblíženy uvedením značek, kino je však pouze "kino". V našich očích je zavádějící formulace u otázky Q3 "Tato zařízení a obchody budou součástí nového OCB." - zdá se nám, že formulace navozuje dojem, že budou v OCB umístěna všechna tato zařízení. To však zdaleka není jisté a všechna zařízení by se do OACB ani nevešla. Technicky nepřesné je i určení polohy v otázce Q4 - "Bořislavka je asi uprostřed Evropské třídy". Pokud polovinu Evropské odměříme v mapě, dostaneme se až k další stanici metra ve Veleslavíně. Počet puntíků v jádře na mapě pokrytí by dle nás měl  korespondovat s poměrem dotazovaných v jádře a okolí, potom by namísto puntíků čtyř stačily necelé puntíky tři. Je zpětně neprokazatelné, jaké vizualizace byly skutečně při Q9 použity.

Pochybnosti ze zadání výzkumu

Některé výtky petičního výboru (a naše) k výzkumu byly na schůzce "přesměrovány" do okamžiku zadání výzkumu radnicí. MindBridge měl za úkol zjišťovat obchodní vybavenost, v zadání vůbec nemusela "administrativa" v budoucím centru Bořislavka zaznít. Ze zadání vyplynul i dotaz na kino, není v silách Mindbridge zjišťovat, zda současný projekt s kinem v podobě, jak kino běžně vnímáme, počítá (víme, že nepočítá). Zadání také určovalo dotazovanou skladbu obchodů.
 
Dozvěděli jsme se také, že zadání a jeho konkretizace radnicí proběhly údajně pouze ústně. Za pojmem "radnice" je třeba v této souvislosti vidět iniciativu pana starosty Mgr. Ondřeje Koláře (TOP09) s vedoucí kanceláře MČ Mgr. Janu Šmejckou a jejich nejbližší okolí. Radní, kteří se dosud Bořislavkou intenzivně zabývali (Smutná, Polách, Nechvátal, Kolínská) přizváni nebyli, ani k ústnímu řešení zadání, ani k následné prezentaci.

Pochybnosti z prezentace výsledků výzkumu

Jak bylo zmíněno i ve stanovisku Simaru, byla prezentace zjištěných výsledků vytvořena "pouze pro osobní prezentaci" na MČ (MČ = viz výše). Některé výhrady petičního výboru z prezentace plynoucí byly dle vyjádření zástupců MindBridge při tomto osobním přednesu vyjasněny. To se týká např. výše zmiňovaných výsledků "celkem" a souvisejícího vyvažování, či nepřesnosti s počtem hvězdiček pod vizualizacemi starého projektu a Krystalů. I Simar ve svém dokumentu připouští, že prezentace "bez verbálního komentáře působí místy nejasně". Je také zvláštní, že materiál pro osobní předvedení radnice (starosta?) získala a použila ho vzápětí (a zřejmě neoprávněně?) v aktualitě na svém webu. Na druhou stranu, bylo by divné, pokud by zadavatel průzkumu (MČ) jakožto platící zákazník prezentaci výsledků nepožadoval. Dalo by se také očekávat, že výzkumná agentura si bude bránit objektivitu výzkumu a jeho prezentaci, kterou nechá zadavateli, tak, aby žádné slovní dovysvětlení nebylo nutné.

Intermezzo - územní řízení

Na novou podobu centra Bořislavka běží územní řízení. Jednou ze vznesených námitek byly i námitky podjatosti radnice a zaměstnanců stavebního úřadu v tomto rozhodování. Diskutovaný výzkum veřejného mínění a zavádějící vývody radnice z jeho závěrů se staly jedním z důvodů námitek podjatosti v tomto řízení. Do doby rozhodnutí o námitkách podjatosti bylo územní řízení přerušeno.

Závěrem

Při procházení prezentace výsledků jsme asi nebyli sami, pro koho předložené informace vyzněly jako průhledná obhajoba Krystalů, i když to zřejmě záměrem autorů prezentace být nemuselo a podle nich je pořadí "slajdů" nedůležité. Z takto předloženého materiálu šikovně těží i developer - hned druhý den po zveřejnění na webu Prahy 6 na svém FB manipulativně zvěstuje o "průzkumu veřejnosti k navrhované změně projektu Bořislavka Centrum". Podobným způsobem se výsledků průzkumu chápe i pan starosta a dovádí je (v MF DNES) k neuvěřitelné ofenzívě vůči petici: "Průzkum jsme nechali zadat, abychom zjistili, zda protestující skupina je skutečně většinová. Z průzkumu nám vzešlo, že o většinu nejde. Řadě lidí totiž v okolí chybí občanská vybavenost." O početnost protestujících však v průzkumu vůbec nešlo. Petice řeší převážně technické parametry Krystalů a navíc i v petici zaznívá touha po nových obchodech. Je tedy po všem výše uvedeném namístě otázka, jakou roli v této věci hraje náš pan starosta.

Oceňujeme vstřícný krok agentury MindBridge k debatě. Zdá se nám, že se možná trošku nezaviněně dostali do role nástroje obhajoby přebujelých krystalů na Bořislavce.
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Prezentace výsledků výzkumu "Přijatelnost projektu Bořislavka"  (soubor PDF, 2517 kB)
Zdroj: Praha 6
Vyjádření MindBridge Consulting (autora průzkumu) pro Simar  (soubor PDF, 462 kB)
Zdroj: MindBridge Consulting
Vyjádření Simaru petičnímu výboru  (soubor PDF, 614 kB)
Zdroj: MindBridge Consulting
Dopis petičního výboru pro Simar se žádostí o přezkum  (soubor PDF, 179 kB)
Odpověď pana starosty Koláře petičnímu výboru na otevřený dopis  (soubor PDF, 226 kB)
Prezentace MindBridge Consulting s vysvětleními k dopisu petičního výboru  (soubor PDF, 1181 kB)
Vysvětlení MindBridge Consulting, jak se výsledky jádra a spádové oblasti "převažují"  (soubor PDF, 285 kB)
Tabulka se zaokrouhlováním částečných výsledků - celkem může vyjít 99 i 101 %  (soubor XLSX, 11 kB)

Související odkazy:

MindBridge Consulting
Zpráva "Bořislavka transparentní" na webu výzkumné agentury MindBridge Consulting
Praha 6
Aktualita "Bořislavka – nezávislé posouzení výzkumu" na webu MČ Praha 6