Praha 6 ztrácí tvář

Euro Setkání - inspirace pro moderní architekturu v Praze - nebo propagační medvědí dýchánek?

Euro Setkání, 16. ledna 2014, 9.00 - 12.00 (NTK)

zveřejněno: 14. ledna 2014
značky: Bubeneč | Kulaťák | magistrát | výstavba | Line - Lední medvěd

Mezi pravdelnými konferencemi pořádanými Týdeníkem Euro a deníkem E15 (tj. Mladá fronta) se objevil zajímavý seminář o zahraniční inspiraci pro moderní architekturu v Praze. Zajímavý je i generální partner - je jím Vítězné náměstí a.s. a mezi řečníky nechybí Ing. arch. Radan Hubička. Tedy medvěd opět na scéně.

Podobné téma zaznělo na Euro Setkání loni v březnu: "Urbanismus a moderní architektura v Praze"". V bloku řečníků vystoupil i primátor Tomáš Hudeček a starostka naší městské části Marie Kousalíková. V bloku architektů potom přednesli svoje příspěvky architekti Zdeněk Lukeš, Michal Hexner a Josef Panna. Soudě podle programu se kromě "praktických" územněplánovacích a legislativních tématech probíralo, zda má zůstat Praha skanzenem ve střední Evropě či se má otevřít moderní architektuře. Akci zaštítilo místněrozvojové ministerstvo a Česká komora architektů, akci pomohli mediální partneři.

Na rozdíl od loňska do konference letošní (s názvem "Zahraničí jako inspirace pro moderní architekturu v Praze", 16. ledna 2014) vstupují v roli partnerů bohatí investoři: Vítězné náměstí a.s. jako partner hlavní, jako obyčejný potom Central Group a.s.  Zatímco Central Group má na území Prahy více želízek roztroušených spíše blíže k okraji města, Vítězné náměstí má želízko jediné - zato ale železo velké - na centrálním náměstí prvorepublikového Engelova zastavovacího plánu - v památkové zóně. A také logo společnosti na stránce konference vede přímo na stránky s Ledním medvědem. Architekt Hubička zřejmě naplní bod programu "Praha a její současné i budoucí projekty moderní architektury".

Nemůžeme se ubránit dojmu, že konference je další propagační akcí Ledního medvěda. Těch proběhlo již několik. Jak se o Medvědovi dva roky od soutěže zcela mlčelo, o to víc se rozběhla reklamní mašinérie potom. Prvně se mediálně masíruje hned po prvním zveřejnění záměru radnicí na výstavě Praha 6 mění tvář, před mimořádným zastupitelstvem běhají po Kulaťáku živí lední medvědi a přitom rozdávají propagační brožury, objevují se plány (arch. Zdeněk Lukeš) na zřízení centra moderní architektury právě v útrobách Ledního medvěda, objevuje se zcela nový nadační program a s ním dosud neudělované ocenění za nejlepší architektonický projekt, medvěd je veleben i v TV Metropol (TV opět ve vlastnictví Mladé fronty) a tak dále. Úspěšná konference o moderní architektuře je vážným kandidátem na pokračování reklamní kampaně jejího generálního partnera.

Konference je uzavřený dýchánek - účast je možná pouze po registraci na základě osobní pozvánky (podobně i na jiných EuroSetkáních - role mediálních partnerů je potom poněkud zvláštní - s propagací žádnou práci nemají ;-) ) Účastnit se mohou tedy jen zvaní. Na webu je sice zmíněna možnost projevit "zájem o registraci", tyto projevy zájmu však nepadají na úrodnou půdu. Mediální partneři mají snadnou práci i po skončení konference, na jejich webech jsme žádné výstupy či prezentace z předchozích konferencí nenalezli. Nyní po konferenci čekejme mediální boom.

V souvislostech je zarážející záštita Hlavního města Prahy, zosobněná účastí samotného primátora Hudečka na této uzavřené seanci. V současné době totiž magistrát řeší podaná odvolání proti územnímu rozhodnutí na medvěda. Zdá se nám, že - vzhledem k tématům v programu konference uvedeným - se může jednat o snahu ovlivnění výsledků odvolání, ze strany pana primátora potom lze jeho účast vnímat jako vyjádření podjatosti v této věci. Podobně nepříznivě vnímáme záštitu České komory architektů, jíž prošla architektonická soutěž na zástavbu severovýchodního kvadrantu Kulaťáku bez zohlednění podmínek pro památkovou zónu Dejvice, Bubeneč a horní Holešovice.
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Dopis Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví primátorovi a předsedovi ČKA. Připodepsala i další sdružení či jednotlivci.  (soubor PDF, 153 kB)
Zdroj: Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
Dopis o.s. Bubeneč sobě účastníkům konference. Připodepsala i další sdružení či jednotlivci.  (soubor PDF, 80 kB)

Související odkazy:

Euro Setkání
Webová stránka konference Zahraničí jako inspirace pro moderní architekturu v Praze, 16. ledna 2014