Praha 6 ztrácí tvář

Mimořádné zastupitelstvo: veřejný zájem jde stranou, PPF na postupu

15. února 2013, 10.00 (Úřad MČ)

zveřejněno: 18. února 2013
značky: Bubeneč | Dejvice | Kulaťák | úřad MČ | veřejný prostor | výstavba | Line - Lední medvěd

Opoziční zastupitelé z TOP09 se zasadili o svolání mimořádného jednání zastupitelstva na téma zástavba pozemku na Kulaťáku, rekonstrukce radnice a jejich vzájemná souvislost. Z původního termínu 1. února sešlo (malá účast), jednání nakonec proběhlo 15. února 2013 od 10 hodin. Sledovali jsme internetový přenos.

Důvodová zpráva

Po nezbytných zahajovacích formalitách vystoupil v úvodu jako předkladatel Ing. arch. Alexander Holub a vysvětlil důvody, které ke svolání mimořádného jednání vedly. Rekonstrukce stávající budovy radnice a pozemek na Kulaťáku spolu souvisejí, v roce 2007 byly projednávány společně. V roce 2007 byl pro další vývoj rozhodující návrh tehdejšího starosty Chalupy: rekonstruovat radnici za 250 mil. Kč je levnější, než stavět na Kulaťáku radnici novou, naopak tento pozemek pronájmem bude přinášet 30-40 mil. Kč ročně. Tak zněl lákavý Chalupův plán, na který zastupitelé slyšeli. Nyní je radnice zrekonstruována (a dráže!) a budoucnost pozemku poněkud (více!) vybočila od původního záměru.

U původní ceny rekonstrukce ale nezůstalo. První přískok na 349 mil. Kč, ve finále miliónů 460 a výsledek je nepříliš zdařilý. Stavěla Konstruktiva Branko (pozn. red.: spojená s průšvihy Davida Ratha). Do zhodnocení pozemku na Kulaťáku vstoupila Praha 6 jako 45% podílník v a.s. Vítězné náměstí společně s PPF Petra Kellnera (PPF vybrána bez jakéhokoliv výběrového řízení!). V r. 2010 zmíněná a.s. vypsala architektonickou soutěž (pozn. red.: starosta Chalupa jako člen poroty se nemalou měrou zasloužil o vítězství medvěda). V roce 2011 však P6 odstupuje od společného projektu (údajně nemá 160 mil. na zaplacení podílu), za to trží 13,5 mil. Kč a uzavírá smlouvu o věcném břemeni a předkupním právu na pozemek pro PPF. A to má do plánů z roku 2007 hodně daleko. Navíc radnice podporuje nyní již samostatného soukromého investora např. návrhem změny ÚP na vynětí veřejně prospěšné funkce na pozemku a smluvní zárukou snadného průchodu správním řízením. Cílem dnešního jednání je ochrana veřejného zájmu - návrat plochy veřejného vybavení a zájem veřejného prostoru - dodržení regulativů území.

Diskuze se rozjíždí

V úvodu starostka Kousalíková oznámila, že na mimořádném jednání nebude prostor pro interpelace (kdy je nutná odpověď interpelovaných), nicméně občané se budou moci zapojit do rozpravy. Zhurta a bez servítků začal "rozverný rozpravěč" pan Moravec, nešetří příkřejšími slovy: nedodržení zákonů, zprzněný Vítězák, Chalupův paskvil, podvod radnice na veřejnosti. Vyzývá k nové architektonické soutěži.

Za již rok fungující Koalici občanských sdružení a iniciativ Prahy 6 (KOSI) podpořil snahu opozičních zastupitelů M. Pokorný. V prohlášení vyjádřil nespokojenost se situací a souhlas s navrženým usnesením. Pokračoval pan Kosek: radnice má patřit na Kulaťák! Za vzniklou situaci nese odpovědnost zastupitelstvo, rada i exstarosta Chalupa. Připomíná památkovou zónu, nedodržení regulí "památkářem" Kněžínkem. Pochvalné souhlasy některých architektů se medializují, názory architektů s opačným názorem nikoliv.

Na řadě je místopředseda Klubu za starou Prahu Ing. arch. M. Krise. Tato část města je architektonicky výjimečná, neměl by vzniknout dům v rozporu s okolím. Jako další architekt v pořadí se hlásí J. Gebert: Víte, že Praha patří ke světovému kulturnímu dědictví? Není to o tom, zda se někomu medvěd líbí či ne. Připomíná ranní PR akci PPF - běhající medvědy před radnicí (pozn. red.: i na Kulaťáku rozdávali propagační brožury - pod článkem). Ostřejším slovům se brání starostka: Vy nás napadáte! Gebert: Ano, napadám, klidně mne žalujte! Praha 6 se dopouští hyenismu (Rooseveltova 12, Lordship atd.). Pochvalné ódy některých architektů mají v pozadí vedlejší zájmy.

Celé jednání bylo prošpikováno řadou poznámek zvl. paní starostky, která řady výroků označovala za nepravdy, tím vyvolávala řadu obranných "technických poznámek" opozice. Do rozpravy pomalu vplynuli i zastupitelé. D. Gušlbauerová (KSČM) jako členka komise pro rekonstrukci radnice připouští zbytečné vícenáklady (nebyla pro), nyní podporuje snahu TOP09. Zelená P. Kolínská souhlasila dříve s rekonstrukcí v očekávání výnosů z Kulaťáku, nyní však na Kulaťáku trojí škoda: ztráta stovek miliónů, nemožnost zasáhnout do arch. řešení, mizí veřejná funkce. Požaduje odborné nacenění pozemku a právní analýzu možnosti výpovědi smlouvy s PPF.

PPF na scénu!

Do dalších příspěvků (I. Hrůza - rekonstrukční náklady, příměr s propadem příjmů na Evropské 11, A: Holub - vyčíslení nákladů a odborné vyjádření k "regulativům" medvěda) vstupuje překvapivě starostka a podle jistých paragrafů jednacího řádu uděluje z ničeho nic ze svého titulu slovo p. Chromečkovi (zástupce investora, sekretář arch. soutěže z 2010). Ten se v podstatě zříká příspěvku, chce na údajné dotazy odpovídat až najednou (pozn. red.: žádné konkrétní dotazy vůči investorovi nepadly!), prý by musel běhat k mikrofonu každé 2 minuty! Paní starostka -zřejmě- připravený vstup -zřejmě- poněkud uspěchala…

Nelze ve stručnosti popsat veškeré dění pátečního únorového dopoledne… Až radnice zveřejní stenografický záznam (a snad i videozáznam), může se zvědavý čtenář (či zvědavý divák) sám začíst (či zaposlouchat a zahledět) do argumentů opozice. A také do mlčení koalice - pokud neuvažujeme mlhavé a roztřeseně nepřesvědčivé vzdorování paní starostky. Mnohdy se ztácel rozdíl mezi paní starostkou předsedající a diskutující. Straničtí parťáci ji v diskuzu nechali koupat samotnou, žádná koaličnice ani žádný koaličník v rozpravě nevystoupil! Není to na pováženou?

Diskuze pokračuje, zádrhele a kličky

Alespoň heslovitě některé diskuzní hlasy: rozhoduje stranická disciplína (ODS+ČSSD), nikoliv zájem občanů. Nerozhodují žádné odborné názory, ale sebestředná elita. Malými kroky obcházení vyhlášek a zákonů. Intriky. Engel. P6 je servisní službou pro PPF. Idiocie. Postupné ústupky. Pozemek dárek pro PPF. Oficiální postoj P6 je přeci výsledek její vlastní expertní komise, tedy medvěd sem nepatří. Kde je urbanismus? Citace Gebouského z dřívějška: medvěd nesplňuje regulaci!

Velkým zádrhelem se stal okamžik, kdy paní starostka předala řízení (živý rozhovor v ČT24 - v čase 11:54:10) jednání Š. Stupčukovi (ČSSD). Kromě čerstvě narostlé bradky překvapil nekompromisním přerušením příspěvku P. Hrdiny (SZ), který se jal zmínit finanční ztrátu za zpackaný pronájem pozemku na Evropské 11 ve srovnání se ztrátou na Kulaťáku. Stupčuk: E11 není na programu! Hrdina: E11 s tím souvisí a je v důvodové zprávě! Je z toho všeobecná přestřelka, protáhne se až do návratu starostky z natáčení ČT, p. Hrdina je nakonec hlasováním uťat.

Po několika dalších vystoupeních napodruhé vyzývá starostka p. Chromečka (PPF) k vystoupení. Musíme přiznat, že je to dovedný řečník. Klidný, rozvážný, myšlenky i emoce s přehledem ovládá, má i nějaké průzkumy veřejného mínění… V našem hodnocení zdatného argumetaristy ztrácí jenom trapnou zmínkou o bezdomovcích v lokalitě. Hovoří hovoří hovoří a hovoří, když vyprší časový limit příspěvku. Není neobvyklé, že v podobných okamžicích paní starostka vypíná občanům mikrofon. Nyní však má obavu, že by(chom) při přerušení jeho projevu zapomněl(i), kde skončil! Následují protesty. "Ale když myslíte, slovo tedy p. Chromečkovi odebírám…"

Stalo se, že původní důvod jednání - řešení financí kolem rekonstrukce radnice a budoucí osud (a výnos z) pozemku na Kulaťáku se (záměrně?) posunul jiné do roviny - zda medvěd na Kulaťák ano či ne. Dokonce se v rukou starostky objevily petice sousedů, které po medvědovi prahnou, řeší se složení poroty soutěže, řeší se podoba medvěda. Záměr předkladatele se snažil zhatit i před jednáním exstarosta Chalupa, který se v tisku vyjádřil, že se předkladatel nyní mstí ("vendeta"!) za dřívější ukončenou spolupráci předkladatele s radnicí, ten to s přehledem vyvrací: 47.000 za studii v r. 1998. Halmoši, styďte se, šťouráte vedle, Chalupo, omluvte se do ČTK!

Rozprava pokračuje, vše se schyluje k závěru. Předseda návrhového výboru J. Stárek (ODS) překvapivě žádá 5 min přestávku, čemuž předsedající starostka vyhovuje, avšak kamery zachytí gesto a mikrofony slova "ten idiot!". Asi zbytečně zdržuje.  Diskuse je uzavřena, avšak PPF dostává nepochopitelně ještě možnost vystoupení - odpovědi na "dotazy". V pépéefkových "odpovědích" se skrývá jediné: vše je ok, soutěž, občanská vybavenost, regulace… Opozice vytýká vystoupení PPF po ukončení rozpravy. Starostka: "máte pravdu, dnes jsem příliš jednací řád nedodržovala".

Závěrečná zpráva a hlasování

Arch. Holub ještě přednáší závěrečnou zprávu. Připomíná odchýlenou medvědí debatu a opakuje důvody jednání. Na centrálním náměstí má co největší plocha sloužit veřejnosti, Kulaťák by měl být dokompletován podle schválené regulace, nenahraditelná ztráta výjimečného pozemku. Došlo k chybě a řada věcí se zachránit ještě dá. Jak budou hlasovat? Záměr je ochrana veřejného zájmu.

Před závěrečným hlasováním vzešly ještě pozměňovací návrhy. Nové usnesení ČSSD "ZMČ konstatuje aktualizované zásady regulace VN (ÚRM 12/99) projednané HMP jsou dostatečným regulačním podkladem pro chybějící části dostavby VN" neprošlo. Do původního návrhu usnesení se vešly ještě dva body navržené zelenými - pozemky na Kulaťáku nechat odborně nacenit a zadat právní analýzu možné výpovědi smluv s PPF. Ve finále: neschváleno (20 pro, řada zastupitelů nehlasovala vůbec).
Komentářů ve fóru: 1, přidat nový

Připojené dokumenty:

[15. 2. 2013] Důvodová zpráva ke svolání mimořádného zastupitelstva k zástavbě Kulaťáku a reko radnice  (soubor PDF, 669 kB)
[15. 2. 2013] Návrh usnesení mimořádného zastupitelstva  (soubor PDF, 134 kB)
Pozměňovací návrh Strany zelených do usnesení – doplnění dalších bodů  (soubor PDF, 22 kB)
Podpora Kolalice občanských sdružení a iniciativ návrhu usnesení  (soubor PDF, 19 kB)
[15. 2. 2013] Brožura, kterou rozdávali agenti PPF přestrojení za lední medvědy ráno před jednáním  (soubor PDF, 2116 kB)

Související odkazy:

Praha 6
Informace ze zasedání zastupitelstva: záznam, video, hlasování
Výsledky soutěže na dostavbu Kulaťáku na ČKA
ČKA je samosprávným profesním sdružením, které bylo jako subjekt veřejného práva zřízeno zákonem č 360/1992 Sb. o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Stránka projektu LINE
Oficiální web společnosti Vítězné náměstí, a.s., která se snaží prosadit výstavbu Ledního medvěda