Praha 6 ztrácí tvář

PPF chce v Praze otevřít centrum moderní architektury

E15, 13. května 2013

zveřejněno: 19. května 2013
značky: Bubeneč | Kulaťák | úřad MČ | výstavba | životní prostředí | Line - Lední medvěd

S postupem času se objevuje v médiích čím dál více promedvědích článků. Deník E15 píše o nápadu architekta Lukeše zřídit uvnitř Ledního medvěda centrum moderní architektury, deník Metro zase považuje Medvěda za již hotovou věc. Články doplňujeme o nějaké ty "drobné" postřehy.

Deník E15: Moderní architektura bude mít v Praze možná už za pár let konečně své centrum s knihovnou a výstavními prostory, tedy instituci známou z řady světových měst. Architekt Zdeněk Lukeš na konferenci týdeníku Euro vydávaném vydavatelstvím Mladá fronta uvedl, že o zřízení centra jedná se skupinou PPF v jejím plánovaném víceúčelovém projektu na Vítězném náměstí. „Ať v západní Evropě přijedete kamkoli, všude najdete podobná centra,“ řekl Lukeš. Jeho vizí je, že by v centru byla například knihovna, mediatéka či kavárna. Nechyběly by ani výstavní prostory, v níž by se prezentovala Praha, architektura Prahy 6 i současná architektura jako taková. Provozovatelem centra by podle Lukešovy vize měl být pražský magistrát spolu s radnicí Prahy 6. Důležité podle Lukeše je zapojit do činnosti takovéto instituce také vysoké školy, protože studenti by mohli využívat prostory pro představení svých architektonických návrhů nebo by mohli přicházet do informačního centra.

„Nabídli jsme jednání o poskytnutí prostor pro takovéto centrum, nyní řešíme jeho koncepci a další detaily,“ sdělil mluvčí PPF Radek Stavěl. Skupina získala na stavbu v únoru souhlasný posudek v rámci posuzování vlivů stavby na životní prostředí. Investor chce dát do projektu přibližně miliardu korun. Začít stavět hodlá PPF na začátku příštího roku, se zprovozněním administrativního centra počítá koncem roku 2015. Architektonický návrh z ateliéru Radana Hubičky získal název Lední medvěd. Stavba má pro kanceláře, obchody, služby a občanskou vybavenost nabídnout kolem 15 000 metrů čtverečních.
 
Autor článku: Daniel Novák

Lední medvěd PPF jako centrum moderní architektury?

Pod tímto názvem si článku v E15 si všímá i server Česká pozice. Nepopírá potřebu vzniku centra moderní architektury v Praze, ale upozorňuje,že se zdá býti paradoxem jeho umístění v objektu, k němuž směřuje množství výhrad včetně jeho architektonické podoby. Podle serveru se Z. Lukeš vyjádřil, že už ve dvacátých letech byl Engel kritizován za svůj neoklasicismus a přirovnává to k dnešní kritice Ledního medvěda. Česká pozice zmiňuje ale i oponentní názory proti umístění medvěda, např. otevřený dopis Petru Kellnerovi Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASOKRD), článek  arch. J. Geberta Literárních novinách či článek historika umění R. Šváchy. Připomíná také kontroverzní majetkové pozadí celé kauzy.

Zřejmě by Centrum moderní architektury spadlo do omezené plochy veřejné vybavenosti, kde ještě v řízení EIA investor hrdě uváděl jako příklad možného využití autosalon. Podle arch. Lukeše by provozovatelem byl magistrát spolu se šestkovou radnicí. Gólem (pikantním vlastňákem!) by bylo, kdyby zmínění provozovatelé platili Pépéefce za centrum nájem ;-). Ve článku je také nepřesná formulace "souhlasný posudek v rámci EIA" - to není pravda. Závěrem posouzení vlivu na ŽP bylo konstatování, že projekt "nebude posuzován" z pohledu vlivu na ŽP. Metrů čtverečních není také 15 000, ale bezmála tisíc 18.

Památková péče v Praze jako učebnice klientelismu

K doplnění zmiňovaných informací ještě zalistujme ve Věstníku Klubu za starou Prahu z roku 2012. Podtitulem tohoto čísla je "Památková péče v Praze jako učebnice klientelismu". Zabývá se kritickými momenty systému památkového řízení v Praze a nestandardními vztahy a podezřelostmi ve vodách magistrátu a jeho památkové péče. Jedna z kapitolek je věnována také Ing. arch. Zdeňku Lukešovi, ze které vybíráme:

Činnost Zdeňka Lukeše v pražské památkové rezervaci se z našeho pohledu jeví jako problematická. Na jedné straně se veřejně staví proti ničení řady pražských památek a dlouhodobě obhajuje možnost soužití nové a staré architektury, na straně druhé však svojí odbornou autoritou zaštítil řadu projektů, které v pražském památkovém a urbanistickém kontextu patří mezi ty vůbec nejproblematičtější. Prvním z nich je demolice Ringhofferových závodů na Smíchově. (...)
 
Kontroverznější je Lukešovo vstřícné stanovisko k tzv. Palladiu, památkově a urbanisticky nejproblematičtějším projektu ve vnitřní Praze.  Lukeš zde (...) měl vypracoval  vstřícný posudek k výslednému projektu novostavby. Na stranu investora se také postavil v případu Hotelu Juliš na Václavském náměstí, když byla památkově chráněná funkcionalistická stavba Pavla Janáka novým majitelem zdevastována při přestavbě na sportovní obchod. V nedávné době se také postavil za demolice vil u Vorlíků na Špejchaře.
 
Nejvýraznější ukázkou kontroverzní role Zdeňka Lukeše v rámci pražské památkové rezervace byl jeho posudek, který magistrátu posloužil jako hlavní argument pro demolici domu na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí (...).
 
Nutno říct, že ve svých stanoviscích a posudcích, které on sám nejčastěji nazývá „komentáři“, se Zdeněk Lukeš vždy vyhýbá památkovým excesům a jednoznačným výrokům, někdy dokonce text formuluje tak opatrně, že se jeho konkrétní smysl rozplývá ve víceznačnosti. Na druhou stranu často pracuje s argumenty vytrženými ze souvislostí nebo stojící mimo jádro problému – (...) vily na Špejchaře zase mohou být obětovány, protože nejsou součástí vilové čtvrti apod.

Celý věstník je ke stažení pod článkem, naleznete v něm také pasáž věnovanou minulému řediteli magistrátního odboru památkové péče Mgr. Janu Kněžínkovi, který v kauze Ledního medvěda sehrál svým posouzením zdaleka ne nevýznamnou roli (Medvědem "není atakováno jednotně koncipované měřítko historické zástavby" a medvěd "se do urbanistického konceptu náměstí nenásilně začleňuje").

Kritici mají smůlu. Lední medvěd na Kulaťáku vyroste do dvou let

Deník Metro: Někdo projektu tleská, někdo ne. Čas pro přípomínky k supermoderní stavbě v Dejvicích nicméně už vypršel. Na pozemku u Vítězného náměstí v Praze 6, který teď slouží jako parkoviště, vyroste do roku 2015 multifunkční budova. Administrativní objekt Line, spíše známý jako Lední medvěd, nabídne obchody, kavárny nebo knihovnu. Uvažuje se také o tom, že by v objektu vznikla stálá expozice moderní architektury v Praze.
 
Ne všichni ale projektu z dílny architekta Radana Hubičky tleskají. Někteří kritici tvrdí, že supermoderní stavba do Dejvic nezapadne, jiným zase vadí způsob, jakým společnost PPF pozemky, na kterých má stavba vyrůst, získala. Každopádně poslední možnost vznést k Lednímu medvědovi námitky včera vypršela. "Jednání bylo věcné, klidné a skončilo ještě dříve, než byl vyhrazený čas. Připomínek bylo asi deset od občanských sdružení a veřejnosti," řekl mluvčí Prahy 6 Adam Halmoši. Teď bude zahájeno územní řízení.
 
Autor: Tomáš Belica Metro.cz

Článek vyšel v deníku Metro druhý den po skončení veřejného projednání. Působivý titulek je jak vystřižený z propagandy PPF. A je značně zavádějící - předkládá čtenářům stavbu jako definitivně schválenou. Přitom jen skončilo ústní jednání v rámci územního řízení. Řízení bylo navíc přerušeno z důvodu podání námitky možné podjatosti úředníků radnice včetně paní starostky. Podjatost je zřejmá - dokonce smluvně se radnice Prahy 6 zavázala býti nápomocna investorovi z PPF při správních řízeních!  Naopak pozemek ještě PPF nepatří, jak se v článku uvádí, i když - pravda, PPF má k získání pozemků již řádně našlápnuto. Rovněž vyjádření radničního mluvčího je nepřesné. Namísto "Připomínek bylo asi deset od občanských sdružení a veřejnosti" by bylo daleko přesnější vyjádření "Připomínek bylo mnoho od asi deseti občanských sdružení a veřejnosti". Bohužel v příštím období budeme podobně zabarvené články čítat zřejmě častěji :-(
Komentářů ve fóru: 1, přidat nový

Připojené dokumenty:

Věstník Klubu za starou Prahu 1/2012: Památková péče v Praze jako učebnice klientelismu  (soubor PDF, 1533 kB)
Zdroj: Klubu za starou Prahu
Věstník Klubu za starou Prahu 1/2012: Památková péče v Praze jako učebnice klientelismu. Stránka o Zdeňku Lukešovi.  (soubor PDF, 53 kB)
Zdroj: Klubu za starou Prahu
Věstník Klubu za starou Prahu 1/2012: Památková péče v Praze jako učebnice klientelismu. Stránky o Janu Kněžínkovi.  (soubor PDF, 71 kB)
Zdroj: Klubu za starou Prahu
[9. 3. 2012] Závazné stanovisko odboru památkové péče MHMP k Medvědovi - Jan Kněžínek  (soubor PDF, 2085 kB)