Praha 6 ztrácí tvář

Park Lazáro Cárdenase se (konečně) dočká (příměřené) rehabilitacezveřejněno: 14. června 2020
značky: Bubeneč | parky | radnice | park Lázaro Cárdenase

Před několika lety ohromila radnice místní obyvatele velkolepým plánem na zřízení "parku liberátorů" s velkoplošným bazénem, namísto přírodního parku u ZŠ Antonína Čermáka. Po protestech a medializaci projekt skončil. Nedávno bylo v tichosti vydáno územní rozhodnutí pro střízlivé vylepšení zanedbaného parku.

Stručně si připomeňme dřívější plán na přeměnu parku. Zhruba od roku 2009 zrál v radničních hlavách plán na zřízení "Parku liberátorů". Původní plán zahrnoval i plochu u Jugoslávských partyzánů (pro zajímavost: některé návrhy již tehdy neuvažovaly se sochou Koněva). Na jaře 2014 byl jen pár kroků od uskutečnění projekt ateliéru Pata & Frýdecký. Kromě zmíněných osvoboditelů (jihoamerických(!)), kterých mělo být kolem nové lomené stezky celkem 7, měly být hlavním "trhákem" 3 samostatné velkobazény s vodními atrakcemi s vodní plochou 678 m2. Z důvodu změny dispozic parku měly být káceny i některé stromy, celkem jich mělo padnout 67 (vysázeno mělo být 81 nových).

Zamýšlené velkolopé rekonstrukci (resp. překopání) v podstatě celého parku nakonec zabránili místní obyvatelé a spolky. Ti se jednoznačně vyslovili pro zachování přírodního charakteru parku, bez zbytečných soch jihoamerických "liberátorů" či "význačných osobností" (navíc proč právě jihoamerických?), bez poutačů a bez zbytečných atrakcí. Proti záměru vznikla i petice, sešlo se pod ní 1200 podpisů. Radnice chtěla úpravu parku stihnout provést ještě do podziních voleb 2014, po tlaku veřejnosti a medializaci radnice od plánu ustoupila. Z radniční kasy se tak nerozukutálelo již nachystaných 20 milionů Kč, avšak statisíce za projekt (a další úpravy projektu) přišly vniveč.

Záměru definitivně odzvonilo rozhodnutí Rady MČ na jaře 2015, v červnu se pak zásluhou tehdejšího (nového) radního pro životní prostředí Antonína Nechvátala (Strana zelených) uskutečnílo projednání o budoucnosti parku s veřejností (moderní řečí bychom řekli, že proběhla "participace"). Ve hře dále pokračovaly od téhož ateliéru  4 umírněné verze projektu (PDF 7 MB), sloužící pro diskuzi s místními obyvateli, další studie (PDF 9 MB) "reflektující požadavky investora a předcházející participace s občany" je datována září 2016. Nyní se jedná o projekt z roku 2017, dále ještě revidovaný v listopadu 2018.

Dnes je tedy vydáno nové územní rozhodnutí, bohužel ve veřejných zdrojích (tedy ani na webu radnice) není poslední podoba projektu k nalezení, usuzovat lze pouze ze situačního plánku a slovního popisu v územním rozhodnutí, případně z předchozích verzí projektu. Upravena bude pouze plocha mezi Terronskou a šikmou cestou ke hřbitovu a podstatné je, že členění parku zůstane zachováno. Rozbité asfaltové cesty budou upraveny, převážně vydlážděny. Dřívější záměr "atrakcí" se scvrknul na  pítko před školou a vodotrysky v části čtvercové plochy. Snad jich bude "přiměřeně", a "přiměřené" snad budou i náklady na provoz a údržbu. Kolem řtvrecové plochy ještě povede asfaltový pás pro malé bruslaře. Podél cest budou doplněny lavičky, před školou také stojan na kola. Avizována jsou i "odpočinková lehátka", na jejich podobu jsme zvědavi. Je také možné, že se stanou vyhledávanými i v noci :-( Podstatné je, že z důvodu rekonstrukce nedojde k žádnému kácení dřevin. Stavba by měla začít ve třetím čtvrtletí 2020.
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

[březen 2014] Dokumentace k územnímu řízení - Rehabilitace parku Lazáro Cárdenase  (soubor PDF, 2744 kB)
[srpen 2014] Umírněný projekt na revitalizaci parku Cárdenase po protestech veřejnosti  (soubor PDF, 7333 kB)
[září 2016] Studie "reflektující požadavky investora a předcházející participace s občany"  (soubor PDF, 8745 kB)
[květen 2020] Územní rozhodnutí "Rehabilitace parku Genrála Lazáro Cárdenase"  (soubor PDF, 4805 kB)

Související odkazy:

Pata & Frýdecký architekti
Návrh řešení parku Cárdenase ateliéru Pata & Frýdecký (je třeba najít v horní liště)