Praha 6 ztrácí tvář

Bořislavka: KKCG oslovuje domorodce a upravuje vizualizace. Na radnici nejasno.zveřejněno: 6. března 2015
značky: Dejvice | Vokovice | Bořislavka | úřad MČ | výstavba

Investor se rozhoupal k osvětě obyvatel dotčených zamýšlenou výstavbou Krystalů. Možná k tomu pomohla i petice občanů. V reakci na brožuru KKCG vydali místní tiskovou zprávu. Přinášíme související informace.

Představení záměru veřejnosti by pro investora mělo být samozřejmostí a to nejlépe již od okamžiku vzniku dotyčného záměru. Zdá se, že k jisté formě informování vyburcovala investora až petice místních obyvatel proti výstavbě krystalů. Našli bychom dost případů, že je "potajnu" vyprojektováno a veřejnost se o podobě nové výstavby dozví, až když se schyluje ke správním řízením či v okamžiku, kdy již byla stavba schválena úřadem. Otázka je, zda je brožura ve schránce opravdu "odpovědným přístupem k obyvatelům" a "transparentním a veřejným projednáváním". Nám se tato metoda komunikace s obyvateli nezdá jako nejlepší řešení - veřejné představení projektu pro obyvatele, spojené s debatou, a ve vhodnou chvíli, už ale prošvihli.

Architektonický workshop

Je chvályhodné, že se KKCG nespokojilo se zakoupeným projektem a uspořádalo mezinárodní architektonický workshop. Je to chvályhodné, i když se zřejmě nejednalo o architektonickou soutěž, natož posvěcenou Českou komorou architektů. Workshop proběhl v listopadu 2012, vítěze znali v červenci 2013 a první informace o krystalech prosákly do médií až zjara 2014, nedlouho před rozběhnutím EIA.

Podle propagační brožury bylo cílem workshopu vyřešit neduhy předchozího "naddimenzovaného obchodního centra", který by "způsobil v lokalitě dopravní komplikace a zatížil okolní prostředí". Mnohé návrhy z workshopu však nenapovídají, že byly tento pohled a požadavek účastníkům předloženy, občas totiž návrhy působí dojmem, že snad architekti ani v místě nikdy nebyli. Ostatně se podívejte - zalistujte si v knize architektonickému workshopu věnované.

Brožura argumentuje, že krystaly vybrala odborná porota "renomovaných architektů, zástupců města Prahy 6, investora a realitní experti". Zcela ta množná čísla nesedí - podle dohledatelných informací čítala porota sudý počet členů - 4. Za Prahu 6 nebyli mezi komisaři zástupci, ale zástupce pouze jeden - vedoucí Odboru územního rozvoje Ing. arch. Bohumil Beránek. Bylo by velkým překvapením, kdyby o workshopu a jeho výsledku na své Šestce informoval... Připomíná to situaci se soutěží na Ledního medvěda, u kterého arch. Beránek také byl, a porotě tehdy dokonce předsedal i starosta Chalupa. Ten nedlouho poté dokonce předvolebně zalhal ve známém sloganu "Ne bezkoncepční zástavbě Vítězného náměstí - ať rozhodnou experti s účastí veřejnosti". Problém s účastí a informováním veřejnosti, zdá se, přetrvává.

Zdroj informací - EIA

V brožuře KKCG jsou porovnány dva projekty - předchozí z dílny A.D.N.S (na který existuje platné stavební povolení) a nové krystaly od ateliéru Aulík a Fišer architekti. Na oba byly zpracovány posudky EIA (PHA 278 a PHA 915), a tyto dokomenty jsou bohatým zdrojem informací. Při porovnání údajů z propagační brožury a z EIA narážíme na několik nesouladů. Brožura vzbuzuje dojem pomenšení zástavby, avšak dle EIA byla v předchozím projektu navrhovaná hrubá podlažní plocha 75.174  m2, krystaly nabídnou m2 80.178.

Původní projekt počítal se 787 parkovacími stáními, krystaly dle EIA se 700, brožura však uvádí jen 580. V rozborech EIA jsou parkovací kapacity stanoveny vždy jen pro nezbytnou dopravní obsluhu kanceláří a obchodů, v letáku slibuje KKCG parkování v podzemních garážích i pro rezidenty (zadarmo to ale těžko bude). Zřejmě také ubydou dosavadní parkovací místa v okolí - např. v Liberijské vzniknou odbočovací pruhy, bilanci parkovacích možností EIA neřeší. Původní projekt měl přivést do okolí 4500 osobních aut denně navíc, nový dle EIA 4200. Brožura hovoří pouze obecně o "snížení dopravní zátěže". Nejasnosti jsou též ve výškách budov, uvádíme je v komentářích u přiložených obrázků.

Informace z brožury o předchozím a novém projektu prezentuje investor také na novém webu Bořislavka - změna k lepšímu - srovnávací projektová studie. V brožuře i na novém webu nalezneme řadu vizualizací - při pečlivějším porovnání zjistíme, že byly upraveny. Zmizely detaily, na které jsme v předchozím článku upozorňovali. Na vizualizacích již nenajdeme nepřiměřeně široké pásy trávníků kolem Evropské, scrvkly se i stromy, ve výhledu z budovy již nezahlédneme Hradčany. Obecné informace z dokumentace EIA o obchodech a službách KKCG rozvíjí a slibuje mix konkrétních obchodů, také artkino a dětské kino a dokonce myslí i na mladé rodiče - v krystalech chystá komunitní Centrum pro rodiče a děti - rodičům na mateřské pomůže "se dále rozvíjet, udržovat sociální kontakty a připravovat se na vrácení do pracovního života". Věřme, že mají potřebu centra a případný zájem u místních podložen nějakým průzkumem a tento námět neznamená jen "sladké mámení". Brožura dokonce slibuje také několik set pracovních příležitostí zejména pro obyvatele z Prahy 6; je otázka, jak místní příslušnost budoucích úředníků, prodavaček, uklízeček hodlá KKCG zajistit ;-)

Zaklínadlo LEED GOLD

Ve své brožuře zmiňuje KKCG mezinárodní certifikaci LEED GOLD (Leadership in Energy and Environmental Design) a to dokonce hned třikrát. Sděluje, že "přísná certifikace dohlédne na minimální zátěž na okolní prostředí a život" a vzbuzuje dojem, že toto hledisko je v certifikaci to hlavní. Vzbuzuje i zdání přínosu, ale např. hluk od Evropské by odstínila jakákoliv budova. Certifikace však vůbec neřeší nějaký soulad budovy s okolím či snad dokonce urbanistické vazby. Hodnotí budovu z hlediska uživatelů a nájemců. Je zaměřena zvláště na úsporný provoz budov jako systému, hodnotí kvalitu vnitřního prostředí, použití bezrizikových materiálů, nakládání s odpady, a dopad jejího provozu na životní prostředí ve smyslu světelného smogu, využití dešťové vody apod. Šetrnost k životnímu prostředí tedy není hlavním smyslem snahy získání certifikátu, je spíše jedním z nástrojů k investičnímu zhodnocení; budova s certifikátem získává konkurenční výhodu a nové kanceláře budou jistě atraktivnější pro zákazníky (nájemce). Certifikace neřeší problematiku EIA.

Na radnici nejasno

Krystalům předcházelo několik projektů, měnila se stanoviska památkářů, hygieny i stavební povolení, o tom jsme psali dříve. Změnu projektu na Krystaly posvětila komise územního rozvoje v květnu 2014 za podmínky zprůjezdnění Kladenské směrem do centra a finanční spolu(!)účasti investora na úpravě parkové "plochy" (rozuměj nudle) na východě od Krystalů. To bylo posvěceno i radou a smlouvu podepsala starostka Kousalíková v červenci 2014. Po volbách se vesla radní pro územní rozvoj ujala Ing. arch. Eva Smutná a v lednovém čísle Šestky se nad záměrem Krystalů poměrně rozohnila. Krystaly označila za "sebestředný solitér, který postrádá urbanistickou i kapacitní vyváženost k navazujícímu území", pozastavila se nad nedostatečným projednáváním a i neexistencí posouzení EIA. Koncem února v Metropolitním deníku na vlnách Reginy už tak radikálně krystaly neodmítá a sděluje, že stále probíhají jednání "o jejich změně v oblasti výšky a hmoty či o jejich otevření v horních částech pro veřejnost".
 
Další osud krystalů má však v rukou stavební úřad, kterým v minulosti prošlo kdeco. Ten bude projednávat ve správním řízení změnu dosud platného stavebního povolení na předchozí projekt. Údajně má proběhnout i nové územní řízení. Informaci o skutečném stavu projednávání jsme nezachytili, pokud je radnice sama nezveřejní, zažádáme o všechny související dokumenty podle zákona 106 o poskytování informací.
 

Tisková zpráva občanů

V minulém článku jsme upozorňovali na interpelace občanů na jednání zastupitelstva a upozorňovali jsme na petice, které místní občané rozjeli proti výstavbě krystalů. V reakci na brožuru KKCG vydal petiční výbor tiskovou zprávu (je přiložena pod článkem). Odmítají líbivé informace v brožuře a připomínají nepřiměřenost stavby vůči okolí, upozorňují na nejasnou dopravní zátěž v souvislosti s mnoha dalšími záměry v blízkém i širším okolí i na rozporná vyjádření památkářů či hygieny. V závěru vyjadřují víru v radnici a připomínají čerstvou koaliční smlouvu. Z ní citujeme: "Rozvoj obce při respektu k místním hodnotám; přátelské městské prostředí; oživení veřejného prostoru. Revize postoje Prahy 6 k velkým stavebním a dopravním projektům. Aktivní zapojení občanů do debaty o rozvoji okolí jejich bydliště."
 
Současný stav kolem Bořislavky je ukázkou marastu v procesech souvisejících s povolováním staveb. Nejsou daná jasná pravidla, co se kde může postavit, v jakém objemu a výšce, mění se účelově územní plány podle potřeb developerů (naštěstí je už odzvoněno změnám směrných částí - míry využití území). Rozdílná stanoviska k témuž vydávají památkáři a pozadu nezůstává ani hygiena. Kde má proběhnout EIA, není požadována. Radnice se bojí na developera dupnout a ustupuje. Dění kolem Bořislavky budeme nadále sledovat.
 Komentářů ve fóru: 1, přidat nový

Připojené dokumenty:

Propagační brožura KKCG roznesená do schránek v okolí v únoru 2015  (soubor PDF, 7353 kB)
Tisková zpráva občanů proti plánované podobě Centra Bořislavka  (soubor PDF, 37 kB)
[12. 5. 2014] Zápis Komise územního rozvoje - projednání Krystalů  (soubor PDF, 231 kB)
Zdroj: Praha 6
[14. 5. 2014] Usnesení rady MČ: EIA nebude vyžadována. Příloha "Vyjádření MČ".  (soubor PDF, 423 kB)
Zdroj: Praha 6
[25. 7. 2014] Smlouva o spolupráci KKCG a Prahy 6  (soubor PDF, 1305 kB)
Zdroj: Praha 6

Související odkazy:

Bořislavka - projekt
Web KKCG - srovnávací studie s předchozím projektem, obdoba brožury
Bořislavka
Stránky projektu Shopping and office centrum Bořislavka
Aulík Fišer architekti (AFA)
Vizualizace záměru na stránkách architektonické kanceláře Aulík Fišer architekti