Praha 6 ztrácí tvář

Hotel Petynku vystřídá Polyfunkční (převážně bytový) dům

zveřejněno: 26. března 2019
značky: Břevnov | Střešovice | Malovanka | Petynka | výstavba | SNEO

Hotel vlnitých tvarů na Petynce nevyroste, nový developer přichází s polyfunkčním domem, s převažujícím podílem bydlení. V podzemí mají v budoucnu parkovat i návštěvníci plavečáku.

Přidat do fóra komentář ke článku
Připojené dokumenty:

[11. 3. 2019] Oznámení zahájení územního řízení na Polyfunkční dům Petynka  (soubor PDF, 146 kB)
Zdroj: Praha 6
[21. 1. 2019] Odvolání proti územnímu rozhodnutí "Dostavba sportovně rekreačního areálu Petynka"  (soubor PDF, 1753 kB)
Zdroj: Praha 6
[21. 12. 2018] Rozhodnutí o umístění stavby: Dostavba sportovně rekreačního areálu Petynka. Mj. umisťuje do plochy SV-G 171 parkovacích stání pro návštěvníky.  (soubor PDF, 309 kB)
Zdroj: Praha 6
[21. 6. 2018] Smlouva o smlouvě budoucí k zajištění 60 parkovacích míst SNEO - Petynka Development  (soubor PDF, 6411 kB)
Zdroj: Registr smluv
[21. 6. 2018] Smlouva o smlouvě budoucí k zajištění 140 parkovacích míst SNEO - Petynka Development  (soubor PDF, 5307 kB)
Zdroj: Registr smluv
[30. 5. 2018] Usnesení Rady MČ Praha 6: Souhlas se změnou záměru výstavby z Hotelu na Polyfunkční dům (s přílohami)  (soubor DOC, 38 kB)
Zdroj: Praha 6
[13. 9. 2017] Vyjádření IPR HMP ke studii stavby Polyfunkční dům Petynka  (soubor PDF, 121 kB)
Zdroj: Praha 6
[6. 9. 2017] EIA - podlimitní záměr Polyfunkční dům Petynka, sdělení Odboru ochrany prostředí MHMP  (soubor PDF, 300 kB)
Zdroj: EIA_PHA3910P
[24. 7. 2017] Závazné stanovisko Odboru památkové péče k novostavbě Polyfunkčního domu Petynka  (soubor PDF, 227 kB)
[17. 6. 2010] Územní rozhodnutí Hotel Petynka. Platnost 2 roky byla zřejmě opakovaně prodlužována (nedohledatelné)  (soubor PDF, 199 kB)

Související odkazy:

Praha 6
[březen 2018] ATELIER89: Polyfunkční dům Petynka - Architektonická studie
Praha 6
[30. 5. 2018] Usnesení Rady MČ Praha 6: Souhlas se změnou záměru výstavby z Hotelu na Polyfunkční dům (s přílohami)
Registr smluv
[21. 6. 2018] Smlouvy o smlouvě budoucí k zajištění 60 a 140 parkovacích míst
Petynka, dostavba
Stránky projektu dostavby sportovního areálu Petynka
Znameni čtyř
Projekt hotelu Petynka v portfoliu atelieru Znamení čtyř


Přidat do fóra komentář ke článku