Praha 6 ztrácí tvář

Fórum - strukturovaně

25. května 2010 21.28 přidat komentář SNEO postaví 8 bytových domů (článek)
V prostoru současného administrativního areálu hodlá postavit SNEO osm nových bytových domů. Podívejte se, jak mají domy vypadat.
24. května 2010 10.22 odpovědětRE: SNEO postaví 8 bytových domů (Jitka Horová)
Bydlíme nedaleko.Již dnes je problém průjezd velkého množství aut do zahradnictví Chládek.Dalším velkým problémem je, že, ač je vedle plánované stavby dům pro seniory, není v místě žádná možnost nákupu, a to nejen potravin!Jak bude tento nedostatek řešen?
9. října 2010 18.21 odpovědětRE: SNEO postaví 8 bytových domů (Eva Valešová)
Připojuji se k připomínce, že zde není žádná obslužnost potravin, každý auto nemá a děti také vždy čas nemají nebo bydlí opravdu vzdáleně od nás.
Neumím si přdstavit 200 míst v garážích, to tady bude jak rallye Ořechovka. A 110 bytů to snad nemyslí nikdo vážně. Chápu, že je to pěkná lokalita, ale postavit tady 8 bytových domů, jsou sice různě vysoké, ale budeme koukat každému do kuchyně. Stačila by polovina a zeleň a klid. Hlavně z plánů mně není jasné, zda bude objekt /nějaká cesta/ propojen od domu seniorů do Veleslavína směrem od hřbitova a dále přes trať směrem na Červený vrch. Je mi jasné, že to je pouze vize.
Dále si nedovedu představit přímo pod okny takto rozsáhlou stavbu, tolik špíny a prachu a hlavně hluku.

Valešová
12. října 2010 19.15 odpovědětRE: SNEO postaví 8 bytových domů (Anna Matoušková)
Vzhledem k tomu, že je připravována změna územního plánu v oblasti Strnadova zahradnictví (celoměstsky významná změna Z 2590 je ve fázi návrhu a bude veřejně projednávána na magistrátu někdy počátkem příštího roku 2011) počítá se se změnou funkčního využití pozemků z nezatavitelných ploch zahradnictví na obytnou. S ohledem na developerský záměr MČ Praha 6 prosadila do záměru modernizace i stanici Dlouhý lán na trati Praha - Kladno. V budoucnu by zde mělo žít zhruba 2000 lidí. Otázky zda a jak bude oblast zprůjezdněna je tímto zodpovězena: ve směru podél údolí nutně budou propojeny ul. Na Rozdílu a V Předním Veleslavíně, pravděpodobně bude prodloužena ul. Střešovická (nesouvisí s tím náhodou připravované zjednosměrnění ul. Pod Novým lesem?).Proto bych stavbu nových osmi domů a problémy s tím spojené považovala ze pouhou předehru. Máme se na co těšit.