Praha 6 ztrácí tvář

Zprávička ze setkání platformy občanských sdružení

8. listopadu 2012, 18.30 (NTK)

zveřejněno: 10. listopadu 2012
značky: doprava | individuální doprava | magistrát | platforma o.s. | úřad MČ | územní plán | veřejný prostor | výstava | zeleň | životní prostředí | letiště | metro A prodloužení | Strnadovo zahradnictví

Aktivní občanská sdružení sjednocená do „platformy“ uspořádala ve čtvrtek 8. listopadu 2012 informativní setkání pro občany a novináře "Jaká bude Praha 6 doopravdy?". Pronajali si Ballingův sál Národní technické knihovny se 200 místy a ten byl téměř zaplněn.

Večer moderovali Michael Pokorný (o.s. Pro Hanspaulku) a Irena Vočková (o.s. Via Praha 6). V úvodu uvedli důvody uspořádání takového setkání - z radnice se občané pramálo dozvědí o plánovaných projektech na území Prahy 6 a také málokdo se vyzná v zákonitostech územního plánu (či spíše jeho mnohačetných změn), natož aby znali, jak se proti nechtěnému ve svém okolí bránit. Setkání bylo připraveno jako informativní s případnou možnou diskusí zúčastněných až po jeho skončení v "kuloárech".

Mezi diváky přišli i někteří (opoziční) zastupitelé a chvíli po zahájení se mezi občany posadila také starostka ing. Marie Kousalíková. V úvodním bloku bylo připraveno několik "přednášek", v druhém bloku potom vystoupilo několik občanských sdružení se svými příspěvky - představili konkrétní problémy v místě svého bydliště. Všechny prezentace z jednání naleznete pod článkem. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o první akci svého druhu, na akci plánované 2 hodiny se protáhly na 3 a kousek, přesto zůstalo v sále do konce poměrně dost lidí.

Nejprve vystoupil se svým příspěvkem Ing. arch. Pavel Hnilička na téma územního plánu HMP. Připomněl historii územního plánování - zastavovací plánu Dejvic ing. arch. Antonína Engela po první světové válce a poukázal na místa, kde byly jeho zásady porušeny. Stávající územní "chatrný" plán postižený množstvím změn srovnal s Vídní, kde funguje územní plánování a regulace zcela jiným a průhledným a nezpochybnitelným způsobem.

Druhý příspěvek přednesl Martin Skalský z Arniky (sdružení s celostátní působností), též bezpartijní zastupitel zvolený za SZ na Praze 6. Seznámil posluchače s poslední historií a aktuálním stavem ÚP v Praze.  Za Béma připravovanou inovaci zvanou "koncept" současné vedení velké radnice zrušilo s vizí nového plánu "metropolitního" - ten je však v nedohlednu a i ten má svoje úskalí. Praha má tedy územní plán starý, který je zatížen stovkami jeho změn (vyvolaných většinou lokálními zájmy developerů) a zcela se tak vytrácí nějaká urbanistická koncepce. Hlasitý údiv a odpor vyvolalo promítnutí obrázku zástavby Kulaťáku - řada lidí viděla ten projekt poprvé, a to už je starý právě 2 roky.

Na téma autobusového terminálu Veleslavín a zvláště pak s ním spojeným přesunem parkoviště P+R z dříve uvažované Dlouhé Míle na totéž místo vystoupil ing. Jiří John z o.s. Vokovice - Veleslavín k životu. Případ, kdy se P+R stěhuje z okraje blíže centru do obytné zástavby a navíc jedno parkovací místo vyjde zhruba na 2 miliony, vyvolal v poslední době i poměrně velký mediální ohlas. V příspěvku zaznělo mnoho technických podrobností (vizte prezentaci) a mnoho lidí také prvně uzřelo, jaká výstavba je v okolí nové stanice metra plánována. Na přetřes také přišla možná ztráta dotace 8 miliard z EU.

S ožehavým tématem hluk, emise a dopravní zácpy přišel doc. Ing. Pavel Beneš, CSc. z o.s. Občané proti hluku a emisím. Vysvětlil všechny zmiňované veličiny, na příkladech ukázal, co prakticky znamená nárůst hluku o několik (málo) decibelů. Uvedl též do souvislostí všechna zatížení způsobené letištěm a velkými stavbami, přitom zmínil nejen ty dopravní na území Prahy 6, ale také satelitní útvary za okrajem Prahy. A tyto souvislosti se mu podařilo vysvětlit výborně podanou formou. Rozjetého doc. Beneše se dařilo jen těžko zastavit ;-) a tak se první část programu poněkud protáhla.

Bohužel příspěvek Ing. Jana Kliky k ožehavému tématu Blančiných tunelů nemohl z důvodu zatoulavší se prezentace proběhnout a tak jsme dospěli do dalšího bloku večera, kde vystoupili zástupci občanských sdružení se svými kauzami. Stručné komentáře jsou pod přiloženými fotografiemi, jednotlivé prezentace pod článkem. Několikrát během večera zazněla myšlenka - a zazněla i v závěrečném slovu: občanská sdružení by byla nejraději, kdyby nemusela podobná setkání pořádat, kdyby nemusela vstupovat do správních řízení k mnohdy kontroverzním stavbám ve svém okolí, kdyby jejich členové nemuseli tratit čas při dohledávání dokumentů po úřadech, při sepisování odvolání proti rozhodnutím či dokonce při sepisování správních žalob na protiprávní úkony, kdyby nemuseli "po večerech" shánět informace a zveřejňovat je na svých webech. Nic z toho by nebylo zapotřebí, kdyby zodpovědní na radnici konali vše ve prospěch obce a v zájmu svých občanů. Bohužel nekonají.
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Pavel Hnilička: Územní plán a urbanismus  (soubor PPSX, 7432 kB)
Martin Skalský: Územní plán a Praha 6  (soubor PDF, 2150 kB)
Jiří John: Terminál a P+R Veleslavín  (soubor PDF, 2897 kB)
Pavel Beneš: Problémy souvisejícíc s dopravou  (soubor PPSX, 8611 kB)
Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší: Malovanka  (soubor PPSX, 3297 kB)
Občanské sdružení Pro Hanspaulku: bourání vil  (soubor PPSX, 3931 kB)
Praha 6 ztrácí tvář: prohlášení, Strnadovo zahradnictví  (soubor PPSX, 4359 kB)
Libocké občanské sdružení: nevhodná výstavba  (soubor PPSX, 6307 kB)
Občanské sdružení Šárecké údolí: výstavba v přírodě  (soubor PPSX, 15511 kB)
Občanské sdružení Via Praha 6: Obchvat Kulaťáku  (soubor PDF, 4923 kB)