Praha 6 ztrácí tvář

Praha pomáhá vzniku AFI Vokovice prodejem zelených plochzveřejněno: 5. října 2014
značky: Veleslavín | Vokovice | magistrát | výstavba | metro A prodloužení

Nové stanice metra znamenají nové možnosti zástavby. Ve Veleslavíně se chystá nový komplex AFI Vokovice za vydatné pomoci magistrátu. Zveřejňujeme tiskovou zprávu Vokovických vydanou k této problematice.

Vznik nového polyfunčního centra AFI Vokovice je poznamenán překvapivou náklonností zodpovědných úředníků i zastupitelů. Aby mohl být vystavěn, bylo zapotřebí změnit míru využití území, a to dokonce hned nadvakrát. Že je tento postup bez souhlasu zastupitelstva právně nepřípustný, rozhodl před nedávnem nejvyšší správní soud (z toho důvodu je u ledu i Lední medvěd a CTR Evropská). Je s podivem, že další stavba vznikající na tomto předpokladu se vesele projednává, dokonce její rozšíření umožňuje magistrát prodejem dalšího pozemku. Že se tak děje bez uvážení dalšího vývoje okolí, už nepřekvapuje. Pod tiskovou zprávou přidáváme několik obrázků dokumentujících přípravu AFI Vokovice.

PRAHA pokračuje ve výprodeji zelených ploch developerům pro stavbu kanceláří

Praha 6 - Vokovice
1. 10. 2014
 
Ačkoli se nyní politické strany předhánějí v tom, kdo ochrání více zelených ploch, rozhodovací praxe zastupitelů je neúprosná - Praha pokračuje v prodeji zelených pozemků developerům. Zastupitelstvo hlavního města v červnu 2014 rozhodlo 41 hlasy ze 46 a bez jakékoli diskuse o prodeji části pozemků s funkcí izolační zeleně na Evropské ulici firmě ADUT s.r.o. pro stavbu Polyfunkčního centra AFI Vokovice, kde má vyrůst 7100 m2 nových kancelářských ploch. Kupní smlouva byla podepsána 9. 9. 2014. Předtím Magistrát schválil zvýšení kódu využití území z D na H, tedy vyšší stavbu a méně zeleně. Zvyšování kódu využití území, tak aby developer mohl postavit vyšší budovu s menším podílem zeleně, probíhá dosud bez projednání s veřejností, a je tak protiprávní, jak naznačil nedávný rozsudek JUDr. Kateřiny Šimáčkové, soudkyně Ústavního soudu, ze dne 10. 6. 2014 (ÚS 59/1).
 
"Podle Prague Research Forum je v Praze aktuálně neobsazených 14,6 % (tedy 434 700 m2) kanceláří. V průběhu roku 2014 má být dokončeno dalších 180 700 m2 kancelářských ploch, což je nejvíce od historického rekordu z roku 2008", uvedla k plánované výstavbě místní obyvatelka Martina Peiskerová.
 
Firma ADUT s.r.o., jejímž jednatelem je Doron Klein, vlastní kancelářskou budovu na sousedním pozemku, na rohu Evropské a Kladenské ulice. Tu hodlá zbourat a postavit dva 6-8 podlažní objekty, z 90% administrativní. Projekt Polyfunkčního centra AFI Vokovice prošel posouzením vlivů na životní prostředí (EIA) a půjde v nejbližší době do územního řízení, stavba by měla probíhat v letech 2016-2018. Prodaný pozemek, který firma zčásti plánuje zastavět (kat.č.1281/560 a 1281/280), má dosud dle katastru nemovitostí funkci zeleně podél Evropské ulice. Nyní se zde dokončuje stavba nové stanice metra Nádraží Veleslavín a pozemky jsou pro developery velmi lákavé.
 
 Občanské sdružení "Veleslavín-Vokovice k životu" upozorňuje, že plánování nových staveb podél Evropské ulice probíhá chaoticky. Budoucí stanice metra Nádraží Veleslavín a přilehlá křižovatka se po dokončení metra stane jedním z největších dopravních uzlů v Praze. Má zde koexistovat rušná Evropská ulice, metro, železnice, tramvaje, točna pro autobusy. V okolí Nádraží Veleslavín se navíc chystá řada nových bytových projektů a kapacity křižovatek, zvláště v ulici Kladenská a Alžírská budou nedostatečné. Bytové domy, školy a školky v okolí jsou zatíženy emisemi a hlukem. Emisní limity dané legislativou jsou v okolí dlouhodobě překračovány.
 
"Pro celé území by měl být zpracován regulační plán jako závazný podklad pro další stavební projekty v území. Je nepřípustné, aby se území zatěžovalo novými stavbami 'salámovou metodou'", uvedl Jiří John, předseda Občanské sdružení Vokovice-Veleslavín k životu.
 
MUDr. Martina Peiskerová, Praha 6, Vokovice, tel. 605577020
ing. Jiří John, Občanské sdružení Vokovice-Veleslavín k životu, tel. 773876381Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Tisková zpráva PRAHA pokračuje ve výprodeji zelených ploch. MUDr. Martina Peiskerová, ing. Jiří John, Občanské sdružení Vokovice-Veleslavín k životu   (soubor PDF, 189 kB)
Kupní smlouva mezi Hlavním městem Prahou a firmou ADUT o prodeji pozemků.  (soubor PDF, 917 kB)
Zdroj: MHMP

Související odkazy:

MHMP
Schválene změny míry využití území U1192/2013 a U1192a/2013, umožňující výstavbu AFI Vokovice.
EIA
Informační systém EIA: Polyfunkční centrum AFI Vokovice
FB
Facebook o.s. Vokovice-Veleslavín k životu