Praha 6 ztrácí tvář

EIA na Letná Office Park (Lordship): záměr bude posuzován podle zákonazveřejněno: 10. prosince 2014
značky: Bubeneč | Hradčanda | Prašňák | Špejchar | památky | úřad MČ | územní plán | výstavba | Lordship

V předložených vyjádřeních i správních orgánů převažují ta negativní, avšak to zdaleka ještě neznamená smetení megaprojektu Lordshipu ze stolu.

Jedním ze zajímavých zdrojů informací o dění v Praze 6 je Pražský deník. Kromě tištěného deníku jsou některé články z našeho regionu dostupné i na internetu. V posledních dnech - těsně před zveřejněním závěru zjišťovacího řízení EIA - se v Deníku objevila informace o Lordshipu, a to hned dvakrát. Z článků vybíráme důležitá a zajímavá sdělení a k tomu  přidáváme informace další.

Nahradí moderní kancelářský komplex vily na Letné?

Článek z 2. prosince 2014 v tištěném deníku nám připomíná tiché plížení záměru Lordshipu k uskutečnění. Zmiňuje jeho umístění do území památkové zóny, na místo rekonstruovaných i zchátralých vil. Velebení nového administrativního centra developerem nahrává i vyjádření úředníků MČ Praha 6 - podle nich je v souladu s územním plánováním (ing. Malotin, dokument níže). Naproti tomu článek zmiňuje vlnu odporu proti výstavbě. V petici proti projektu nasbíralo o.s. Bubeneč sobě tři tisíce podpisů, jeho předseda Ing. arch. Jiří Gebert pohlíží na záměr ze svého odborného hlediska: "projekt likviduje charakter území, nabídka místa k developerskému využití je v rozporu s veřejným zájmem".

Zmíněny jsou i některé naše postřehy ke kauze (jsme přitom pojmenováni roztomile "občanským věstníkem" ;-), jsou připomenuty nové parkovací kapacity a souvislost s překračovanými limity imisí, souvislost s Blankou. Protože Lordship leží těsně na hranici s Prahou 7, vyjadřuje se (negativně) i místostarosta sedmičky Ondřej Mirovský i sedmičkový zastupitel (a historik umění) Richard Biegel. V článku je zmíněn i otevřený dopis J. Geberta k problematice výstavby Letná Office Parku.

Radnice Prahy 6 se postavila proti výstavbě kancelářského komplexu

Druhý článek v Pražském deníku si můžete přečíst celý na webových stránkách Pražského deníku. Z úst tiskového mluvčího Adama Halmošiho se dozvídáme o nesouhlasném stanovisku MČ s umístěním stavby (pozn. vyjádření P6 k EIA z 22. 10. 2014, níže). Velmi překvapivé a téměř dojemné je jeho vyjádření ke zchátralým vilám, "jejichž rekonstrukci (radnice) podporovala, respektive nesouhlasila s jejich plánovanou demolicí." Radnici prý na srdci leží i negativní dopady na životní prostředí.

K výše uvedenému poznamenejme, že v minulosti nikdy z úst radnice nezaznělo, že by po majiteli, firmě Lordship, požadovala rekonstrukci vil, ani za jejich stav a neúdržbu nikdy Lordshipu neudělila pokutu. Naopak radnice používala oblíbené zaklínadlo panující "stavební uzávěry" v území (ustanovené z důvodu výstavby Blanky), která údajně neumožňovala provádět ani údržbu, a tak radnice  vyžadovala pouze "zajištění objektu". Jak si můžete přečíst v přiloženém rozhodnutí o stavební uzávěře, uzávěra výslovně upozorňuje na neomezení udržovacích prácí. Proměnlivá byla i stanoviska radnice k projektu, jak jsme zachytili již dříve.

IPR: Městský Boulevard Letná - Prašný most

Do dění vstupuje i dítě bývalého primátora Hudečka - Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR). Koncem září 2014 vypadla z jeho dílny "koncepční rozvaha" prostoru mezi Letnou a Prašňákem. Prostor se má stát městským bulvárem. Analyzuje lokalitu z několika hledisek. Celé území dlouhé přes kilometr a půl je rozděleno na 5 částí, nabízí několik kapacitně různých řešení, také s ohledem na vedení železnicí po povrchu či pod zemí. Při prohlížení dokumentu si nelze nevšimnout, že prostorové modely jsou věnovány vlastně té nejintenzivnější variantě. Prostoru Letná Office Parku se týká část "D", tabulka vypovídá o hrubé podlažní ploše 32.755 m2 v 6 nadzemních podlažích, což je 80% zastavěnost na ploše 6.824 m2 (EIA Letná Office Park: 38.733 m2 na 8.403 m2). Za zmínku stojí i fakt, že sousední sektor "E" v místě tréninkového stadionu Sparty má nabídnout celkem 166.690 m2 hrubé nadzemní podlažní plochy (s přesahem nad výjezd Blanky), celé zájmové území potom dokonce 343.770 m2.

Možná vás také zaskočil název rozvahy území "bulvár". Podle textu na webu IRP území vlastně již bulvárem je: "úsek se nachází na jednom z nejvýznamnějších metropolitních bulvárů ..., zárověň je součástí příjezdové trasy z letiště" a dokonce "se může v budoucnu stát jednou z hlavních bran do Prahy". My si pod pojmem "bulvár" představujeme širokou a živou ulici, se stromořadím po obou stranách, s řadami přívětivých domů, kde obchůdek střídá obchůdek, určenou především lidem. Naproti tomu zmiňovaný "bulvár Milady Horákové" je spíše jednostranně obestavěná dopravní tepna, nově "vylepšená" vjezdy a výjezdy Blanky a informačními návěstmi a směrovými tabulemi dálničního typu.

Pro sledovaný prostor Lordshipu shrnuje Gremiální rada IRP doporučení zcela "srozumitelně" do této věty: Pro oblast D doporučuje Gremiální rada správně definovat městskou strukturu v měřítku a rytmu odpovídajícím stávající a navazující zástavbě s ohledem na smysluplnou možnou zástavbu prostoru od prostoru Špejchar po ústí tunelu Blanka. Z textu na webu pak můžeme usuzovat, že onou "možnou zástavbou", na kterou je třeba brát ohled, je území dnešní tramvajové smyčky.

Co dodat?

Developer před více jak 10 lety zakoupil pozemky v památkové zóně, evidentně s vidinou výstavby nového kancelářského komplexu. První  pokus (2003, proti dnešku umírněný, jen v části u Vorlíků) radnice striktně odmítla. Čas běžel, některé vily postupně chátraly, aniž by je majitel jakkoli udržoval, aniž by úřady připomínaly existenci památkové zóny. Postupem času se objevil v několika variantách skleněný velepalác. Radnice na něj přikyvuje (2011). Pod lichým argumentem stavební uzávěry vily u Vorlíků dále chátrají. V okolí všech vil jsou bez povolení káceny desítky stromů. Nový Institut plánování a rozvoje Prahy předkládá jakousi rozvahu (nikoliv urbanistickou studii), co s územím, bez rozuzlení železničního rébusu a s poměrně vágním závěrem. Nelze se ubránit dojmu, že ona rozvaha Lordshipu nahrává. Současný Letná Office Park nevyhovuje územnímu plánu, gumuje nemovitosti v památkové zóně, přesto se na něj rozbíhá posudek vlivu na životní prostředí a projekt tak spěje ke správním řízením. Něco tu nehraje.
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

11. 9. 2014 Letná Office Park - informační systém EIA - souhlasné stanovisko odboru výstavby  (soubor PDF, 262 kB)
Zdroj: Informační systém EIA
29. 10. 2014 Letná Office Park - informační systém EIA - nesouhlasné stanovisko MČ Praha 6  (soubor PDF, 803 kB)
Zdroj: Informační systém EIA
9. 12. 2014 Letná Office Park - informační systém EIA - závěr zjišťovacího řízení: bude posuzován, stručný přehled všech stanovisek  (soubor PDF, 969 kB)
Zdroj: Informační systém EIA
Městský boulevard Letná - Prašný most - část související s územím Letná Office Parku  (soubor PDF, 6688 kB)
Zdroj: IRP: Městský boulevard Letná - Prašný most
Rozhodnutí magistrátu o stavební uzávěře.  (soubor PDF, 2063 kB)
Zdroj: MHMP

Související odkazy:

Informační systém EIA
Letná Office Park - informační systém EIA - dokumenty ke stažení (28 MB)
Institut plánování a rozvoje Praha
Koncepční rozvaha "Městský boulevard Letná - Prašný most"
Lordship
Lordship: Letná Office Park. Příležitost výstavby prvotřídního administrativního centra v prestižní lokalitě s výbornou dopravní dostupností.
Bubeneč sobě
Občanské sdružení Bubeneč sobě, které má k problematice Letná Office Center nejblíže