Praha 6 ztrácí tvář

Bachmačské náměstí - pocta T. G. Masarykovi nebo zbytečné utrácení na poslední chvíli?zveřejněno: 14. září 2018
značky: Dejvice | parky | úřad MČ | veřejný prostor | zeleň

Na poslední chvíli a témeř v utajení před veřejností (nebo alespoň nikterak nepropagovaný) vznikl na radnici záměr instalovat sochu prvního prezidenta Československa na Bachmačském náměstí. Dohledali jsme podrobnosti.

Před několika lety, před posledními volbami v roce 2014, jsme v Praze 6 čelili velikášským nápadům ódéeskové radnice - park Lázaro Cárdenase měly zaplnit sochy liberátorů a velkoplošné bazény; čelili jsme nápadům na změnu zeleného pásu mezi Evropskou třídou a Velvarskou na Park Evropy, s četnými družebními zálivy s družebními stromy kolem nové klikaté cesty, vlajkoslávou se shromaždištěm, kam by mířily návštěvy diplomatů. Vše vždy provázeno tzv. "revitalizací", tj. rozsáhlým a sebeúčelným kácením stromů a keřů. Od radikální proměny parku na Bachmačském náměstí v romantický parčík neuplynulo ani 8 let a už je tu proměna nová a s ní další utrácené milióny. 28. října 2018 zde bude odhalena socha T. G. Masaryka.

100. výročí vzniku ČSR - i Praha 6 potřebuje svého Masaryka?

Sté výročí vzniku republiky je dobrou příležitostí, a tak se rada MČ Praha 6 jednohlasně (až!) v půli června t.r. usnesla, že romantický parčík k 28. říjnu 2018 - ke dni 100. výročí založení československé republiky - přetvoří a do parčíku umístí sochu T. G. Masaryka. Před rozhodnutím se nikde žádná informace o tomto záměru neobjevila, natož aby o umístění jistě ne nevýznamného pomníku proběhla širší veřejná diskuze. Je třeba otázkou, zda Praha musí mít dvě téměř identické sochy TGM? Kdo nesleduje usnesení rady nebo si nepřečte vyhlášku o záboru komunikace, nic se nedozví.
 
Citujme z důvodové zprávy rady MČ k záměru umístění sochy TGM do parčíku:

Volba tohoto místa byla ovlivněna skutečností, že T.G. Masaryk  jako zakladatel Československého státu měl řadu přímých vazeb s územím Prahy 6. Nejen, že za jeho prezidentování byl zásadně upraven Pražský hrad a byla zaregulována nová čtvrť  Dejvic, ale  je známo, že volné chvíle trávil v prezidentském zámečku Lány, který byl dostupný po Buštěhradské dráze právě z nádraží Dejvice. Tato skutečnost vedla k návrhu umístění právě do předprostoru nádraží Dejvice.

Samozřejmě, Masaryk z dejvického nádraží do Lán odjížděl, ostatně prezidentský salonek v památkově chráněné nádražní budově to dosvědčuje. Decentní pamětní deska by o této skutečnosti mohla informovat jistě stejně dobře. Ovšem bronzová socha v životní velikosti (1,9 m), na žulovém soklu (1,2 m), uprostřed náměstíčka, je k slavnostnímu aktu a odhalení daleko působivější! Novou tvář parku vymyslela a zadávací dokumentaci zpracovala radnicí Prahy 6 dlouhodobě mimořádně oblíbená firma Pata a Frýdecký architekti s.r.o.

Dle našeho názoru parčík již svou soudobou dedikaci má. K pětistému výročí upálení Mistra Jana Husa zde byl umístěn tzv. Husův kámen. Nestačil by? Není Bachmač, Mistr Jan a ještě TGM již trochu mnoho na jeden dejvický parčík? Když už nutně potřebujeme sochu, nešlo vybrat (třeba za účasti veřejnosti) jiné místo? Park by zůstal parkem a ušetřili bychom peníze za jeho zničení (pardon, "úpravu").

Jaká bude nová tvář parku?

Ať se romantická úprava parku z roku 2010 třeba někomu nelíbila, jejím nesporným pozitivem bylo materiálové, tvarové a barevné sjednocení mobiliáře a stavebních prvků parku: vnější oplocení, vnitřní oplocení centrálního květinového záhonu, růžových pergol a laviček - vše železné, v jednotné příjemně nenápadné zelené barvě. S harmonickou uměřeností a sladěností je však konec:

V centru zadlážděného prostoru se ocitne socha s piedestalem přes 3 m vysoká, zcela neúměrná charakteru i prostorovým podmínkám místa, o němž MČP6 správně dosud hovořila jako o "parčíku". K dotvoření nové "harmonie" místa bude socha TGM dle projektu otočena čelem k nádraží (přitom nakračuje trošku dokopečka), zatímco na lavičkách odpočívající návštěvníci parčíku budou hledět jenom na záda našeho prvního prezidenta.
 
Poznamenejme, že v parčíku se chystá ještě jedna změna - na úřadě běží řízení o pokácení dvou lip na obvodu parčíku. Jedná se o lípy nejvzrostlejší. Jako důvody ke kácení jsou uváděny špatný zdravotní stav a bezpečnost.

Na kolik změny v parčíku přijdou?

Samozřejmě, nic není zadarmo. Připomeňme, že úpravy před 8 lety přišly dle dostupných zdrojů na 287 tis. Kč za projekt a 4,4 mil. Kč za vlastní provedení úprav. Akce byla součástí rozsáhlejších úprav širšího okolí za 23 milionů Kč.
 
A co bude nová změna v parku stát teď?

       
  1. bronzová socha T.G. Masaryka (dílo + licenční poplatek): 980.000 Kč   
  2. 20 laviček (moderní hliníková slitina, dřevěná lamela) a 4 odpadkové koše (ocelový plech, nerezový zhášeč cigaret): 344.808,86 Kč   
  3. stavební práce (bourání, zemní práce a terénní úpravy, betonový základ pro kamenný sokl, předláždění části náměstí kamennou dlažbou, úpravy a nátěry kovových konstrukcí, zábradlí a pergol): 1,822.645,90 Kč

Na původně vypsanou zakázku stavebních prací se žádná firma nepřihlásila. V důvodové zprávě následného usnesení rady z 5. 9. se dočteme, že byly osloveny další firmy, přičemž "dvě oslovené se z kapacitních důvodů omluvily" a třetí předložená "cenová nabídka byla následně Kanceláří architekta posouzena a shledána jako obvyklá a vyhovující", přičemž "v neposlední řadě je pak zohledněn expresní termín, zejména s ohledem na všeobecný  nedostatek kamenné dlažby."
 
Za sochu, lavičky a zrušení a zadláždění centrálního záhonu tak dají daňoví poplatníci celkem 3,147 milionu Kč. Přitom není rozpočet úplný. Co v něm ještě chybí?

       
  1. zakázka na kamenické práce, výrobu a osazení žulového soklu (dle usnesení je v současné době zadávána samostatně - cenu tedy zatím neznáme)     
  2. projekt (studie, projekt, zadávací dokumentace atd. - cena není k dohledání)
S dávkou spořivého optimismu lze celkové náklady na instalaci a slavnostní odhalení odhadnout na 4.000.000 Kč, tedy v podstatě na stejnou částku, za jakou vznikla před 8 lety ona "romantika". Jak dlouho nová úprava parku vydrží? Nepřijde zase někdo s nápadem na další sochu?

Co říci závěrem?

Celý projekt úpravy parku s instalací sochy TGM, byť inspirovaný 100. výročím vzniku Československa, považujeme za zbytečný. Za zbytečné považujeme i vynaložené investice. Když už však záměr vznikl, je nepřehlédnutelně uspěchaný a řešený nepochopitelně na poslední chvíli. V neposlední řadě postrádáme významu záměru odpovídající širší debatu s veřejností.
Komentářů ve fóru: 7, přidat nový

Připojené dokumenty:

[18. 6. 2018] Usnesení RMČ- záměr osazení sochy TGM 890.000 Kč  (soubor DOC, 34 kB)
Zdroj: Praha 6
[27. 6. 2018] Smlouva o zakoupení uměleckého díla a poskytnutí licence  (soubor PDF, 79 kB)
Zdroj: Smlouvy
[23. 7. 2018] Objednávka a potvrzení objednávky - dodávka 20 laviček a 4 košů  (soubor PDF, 1100 kB)
Zdroj: Smlouvy
[7. 8. 2018] eTržiště P6 - Pomník T.G.M. – kamenný sokl a úpravy části prostoru náměstí (zakázka bez vítězné nabídky, již v eTržišti neuvedena)  (soubor PDF, 97 kB)
Zdroj: Praha 6
[5. 9. 2018] Usnesení RMČ Vystavení objednávky - osazení sochy TGM 1.822.646 Kč  (soubor DOC, 34 kB)
Zdroj: Praha 6
[5. 9. 2018] Stanovení záboru na Bachmačském náměstí z důvodu instalace sochy TGM - naše prvotní informace o záměru  (soubor PDF, 710 kB)
Zdroj: Praha 6
Plánek úprav Bachmačského náměstí  (soubor PDF, 272 kB)
Zdroj: KA MČ Praha 6
[16. 7. 2018] Zahájení správního řízení o kácení 2 lip na Bachmačském náměstí  (soubor PDF, 310 kB)
Zdroj: Praha 6