Praha 6 ztrácí tvář

Památková zóna v Liboci?

zveřejněno: 28. září 2010
značky: Liboc | úřad MČ | výstavba | životní prostředí

Stará Liboc se má stát památkovou zónou. Alespoň to tvrdí odbor výstavby MČ Praha 6. Pojďte se podívat, co se v Liboci již postavilo a co se stavět chystá.

"...umístění staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí, s vytvářením vhodných vazeb (urbanistických, architektonických a provozních) na existující veřejné plochy a aby ... nebyly výrazně měněny objemové parametry stávající zástavby a zachován architektonický vzhled celku.

... požaduje u staveb umísťovaných do prostředí již existující zástavby, aby urbanistické a architektonické řešení vhodným způsobem reagovalo na charakter a strukturu této zástavby.

Architektonický návrh nerespektuje lokalizaci objektu v navrhované památkové zóně..."

Toto jsou slova podepsaná vedoucím odboru výstavby ing. Malotínem v jedné ze zamítnutých žádostí o přístavbu stávajícího domu "starousedlíka" v Pelikánově ulici. V jiných případech tato slova ale neplatí, a vesele se staví.

Tvrzení o navrhované zóně popírá i vyjádření NPÚ: "Bohužel, prohlášení Staré Liboce za památkovou zónu je ve hvězdách, navíc v okolí došlo k tolika negativním zásahům, že už je to dnes prakticky nereálné".Komentářů ve fóru: 1, přidat nový

Komentářů ve fóru: 1, přidat nový