Praha 6 ztrácí tvář

Fórum - vložení příspěvku

odpověď na názor
RE: Demolice v památkové zóně Staré Střešovice má povolení
S demolicí domu NPÚ ÚOP HMP nesouhlasilo a návrh vyloučilo. V rozporu s odborným vyjádřením bylo vydáno souhlasné Závazné stanovisko MHMP OPP čj. S-MHMP 928795/2013 ze dne 1. 10. 2013, které je posouzeno jako realizovatelné za podmínek, citace z odůvodnění: "Novostavba se začleňuje do řady vilových objektů v rámci urbanisticko – architektonického řešení Náměstí Před Bateriemi. V tomto kontextu se navrhovaný objekt svým objemovým řešením jeví jako přiměřené řešení (novostavba s plochou střechou).MHMP OPP u novostavby v daném konkrétním případě preferuje kvalitní, architektonicky jasné, hodnotné řešení stavby, před nápodobou průměrného , stylově nejednotného a nevyhraněného objektu.Za jištění soulau s předmětem ochrany v památkové zóně MHMP OPP spatřuje v začlenění novostavby do urbanisticko – architektonické kompozice vilové zástavbyNáměstí Před Bateriemi."
 * jméno
e-mail

Zadání e-mailu není povinné.
Pokud ho vložíte, můžete dostávat odpovědi na Váš příspěvek.
Na e-mail bude zaslána zpráva k potvrzení příspěvku.
 * kontrolní kód (opište jako číslo)
o sm p ě t n u l a tři 
 * téma příspěvku
 * text
zbývá 1024 znaků
pouze
prostý text,
odkazy vkládejte s http://