Praha 6 ztrácí tvář

Ztratí Ořechovka původní podobu svých vil?zveřejněno: 26. září 2019
značky: Ořechovka | Střešovice | památky

Nový majitel vily Na Ořechovce 68 v památkové zóně vilové čtvrti zamýšlí zvětšit prostor pro bydlení a pod velkou plochou zahrady zbudovat garáž a bazén.

Dům Na Ořechovce 68 (č.p. 808) byl postaven v roce 1932 (Ing. L. Ullman, K. Tuček). Podle serveru Prázdné domy byl od září roku 2017 neobydlený, prázdný. V současné době je objekt i se zahradou v památkové zóně "Vilová kolonie Ořechovka" ve vlastnictví společnosti PeluPro s.r.o. a vlastník chystá rekonstrukci nemovitosti a má u Stavebního úřadu MČ Prahy 6 zažádáno o územní rozhodnutí.

V dnešní době už nepřekvapí, že jakákoli rekonstrukce znamená navýšení užitné plochy. Nejinak je tomu i na Ořechovce 68. Oproti stávající podobě vily má zmizet šikmá střecha a namísto ní přibyde prosklená nástavba - ve 3. podlaží v celé ploše půdorysu, 4. podlaží potom bude tzv. "ustupující". Chodec kolem domu dosud vnímal výšku domu danou výškou římsy, přičemž ze šikmé střechy viděl pouze vikýřová okna; po dostavbě ve střešní krajině, kdy se změní stanová střecha na plochou a zvýší se tím i římsa, se stavba bude jevit pochopitelně jako vyšší.

Do územního řízení se vyjadřuje řada dotčených orgánů orgánů státní správy (DOSS). Z hlediska památkové péče má váhu názor Odboru Památkové péče (OPP) MHMP. Ten si jako podklad ke svému rozhodnutí vždy žádá názor poradního orgánu - Národního památkového ústavu (NPÚ), který památkově chráněné objekty a lokality hodnotí a eviduje. NPÚ se k záměru přestavby ústav vyjádřil odmítavě, úpravy vily označil za vyloučené: poškozují kompozici vily, deformují ji. Dále uvádí, že nástavba narušuje střešní krajinu historického celku. Není divu - v materiálu "Odborné poznávání, vědecké hodnocení hodnocení kulturního dědictví", zpracovaného NPÚ v roce 2008, je dotčená vila hodnocena jako "lokálně významný objekt", zahrada je popsána jako "charakteristická stromová fragmentálně zachovalá". NPÚ tak odmítá i rozsáhlý objekt v podzemí, který svým umístěním popírá funkci zahrady.

Pod velkou částí zahrady totiž investor plánuje vybudovat bazén, saunu a další technologické zázemí včetně dvou parkovacích míst (další 2 auta zaparkují v podzemí při severozápadním okraji vily). Proti názoru NPÚ se vyjádřil žadatel, NPÚ se k jeho argumentaci postavil i napodruhé stejně negativně. Následně se však OPP MHMP s názorem NPÚ "neztotožnil" a vydal k záměru rekonstrukce kladné stanovisko. Ve věci podzemních objektů přitom OPP mj. sděluje, že zahloubení novostavby v podzemí umožní osázení vegetací - když uvážíme, že na stropě bude navezeno jen několik málo desítek cm zeminy, je jasné, že se se nemůže jednat o stromy, tedy o zeleň, na jakou jsme zvyklí na rostlém terénu v zahradnách vil. Podzemní prostory mají být s vlastní vilou spojeny podzemní chodbou širokou 2,8 metru.

Jako pozoruhodný argument obhajující stavební úpravy považujeme poukazování na umístění předmětné vily na okraji památkové zóny. Pokud by byl tento princip použit i u dalších objektů ležících na okraji památkové zóny, potom logicky se postupně i další památkovou zónou chráněné objekty (a zahrady) ocitnou na okraji a budou moci mizet, a plocha památkových zón se bude de-facto zmenšovat, až bude třeba zrušena úplně. Též v souvislosti změny šikmé střechy na rovnou se schválení záměru v předložené podobě může stát precedentem i pro další majitele nemovitostí v památkové zóně (zvl. na jejím okraji) s neblahým a nebezpečným dopadem na předmět památkové ochrany. Může se tak stát, že veškeré charakteristické šikmé střechy z Ořechovky zmizí.

V této souvislosti je zajímavé, že "okrajovým umístěním" odůvodnil Stavební úřad MČ Praha 6 také demolici původní vily a schválení novostavby na adrese Před Bateriemi 1104/20, ve s Ořechovkou sousedící památkové zóně Staré Střešovice. Projekt arch. Hubičky se svou "slepou" fasádou bez oken do uličního parteru znamená dle našeho soudu nepřiměřený zásek do památkové zóny. Fakt, že se argumenty "okrajového umístění" v památkových zónách objevují, napovídají, že z hlediska posouzení památkové ochrany není vše, jak má být. Kdyby bylo, nebylo by takového argumentu vůbec zapotřebí.  Kauzu Na Ořechovce 68 budeme nadále sledovat s ohledem na skutečnost rozporného stanoviska NPÚ a OPP MHMP, ke kterému došlo též v ostře sledované kauze "Matragi".
Jirka Škvor

Komentářů ve fóru: 1, přidat nový

Připojené dokumenty:

[30. 5. 2018] Závazné stanovisko OPP MHMP k rekonstrukci vily Na ořechovce 68  (soubor PDF, 2464 kB)
Praha - Ořechovka střed. Odborné poznání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století  (soubor PDF, 1860 kB)
Zdroj: NPÚ - Ořechovka