Praha 6 ztrácí tvář

TZ: Obyvatelé Dejvic zvedli hozenou rukavici magistrátu: chtějí převzít správu parku v Thákurově

Arnika, 23. února 2012

zveřejněno: 23. února 2012
značky: Dejvice | magistrát | úřad MČ | zeleň | životní prostředí | alej Thákurova

Společná tisková zpráva sdružení Tilia Thákurova, Společnosti Šáreckého údolí, iniciativy Praha 6 ztrácí tvář a Arniky – Centra pro podporu občanů

Park v Thákurově ulici může mít brzy nového správce. Sdružení místních občanů Tilia Thákurova, založené za účelem záchrany parku a lipových stromořadí, přijalo nabídku vedení Prahy. Park je v majetku hlavního města a jeho Technická správa komunikací již několik let usiluje o vykácení parku a zanedbává přitom péči o stromy. Povolení ke kácení sice vydal úřad městské části Praha 6 a posléze jej potvrdil pražský magistrát, ale rozhodnutí nyní přezkoumává soud. Náměstek primátora Josef Nosek nyní park – do doby než rozhodne soud - nabídl do správy místním občanům. A ti nabídku nadšeně přijali.

„Již dříve jsme navrhovali, aby si park vzala do své správy Praha 6. Nabízeli jsme partnerství, zajištění odborné péče o stromy a také dar jednoho milionu korun. Radnice ani magistrát však na tuto nabídku nereagovaly. Nad krásnou alejí lip tak stále visela hrozba kácení," vysvětluje předsedkyně občanského sdružení Tilia Thákurova Marie Jelínková. „Nabídka nového náměstka Noska je pro nás jedinou možností, jak aktuálně zabránit vykácení téměř poloviny parku a umožnit po téměř 10 měsících jeho znovuotevření. Stromy hrozbou nejsou, jak tvrdí TSK, proto na sebe odpovědnost za veřejný park bereme. Do rozhodnutí soudu tak můžeme garantovat, že se nebudou kácet zdravé stromy," potvrdila Marie Jelínková. Sdružení přijalo odpovědnost za park požadovanou formou notářského zápisu.

Spor o podobu parku se vleče již od roku 2008. Počátkem letošního roku dospěl k soudu, když jiné občanské sdružení, Společnost Šáreckého údolí, podalo žalobu proti povolení na vykácení dvanácti stromů. Občanská sdružení z Prahy 6 pak požádala primátora Bohuslava Svobodu, aby s kácením vyčkal do rozhodnutí soudu, což primátor přislíbil. Po intervenci TSK však následoval dopis náměstka Josefa Noska, který občanům sdělil, že primátor není kompetentní k takovému závazku a místním občanům nabídl, ať převezmou správu parku do svých rukou. Možná nečekal, že na to přistoupí, jenže místní lidé, kteří se snaží alej stůj co stůj zachránit, na správu parku kývli.

„Každý ze žadatelů o odklad kácení stromů má možnost do doby rozhodnutí správního soudu převzít formou notářského zápis na sebe správu předmětného stromořadí, nebo alespoň odpovědnost za následky možnosti smrtelných úrazů, úrazů s trvalými následky a stát se poskytovatelem úhrady případných dalších možných prokázaných škod v zájmu zachování původních stromů lipového stromořadí v Thákurově ulici, které jsou ve vlastnictví HMP a správě TSK. Konstatování, že se po dobu pěti let nic nestalo, nebude mít ani hodnotu polehčující okolnosti pro odpovědnou osobu pokud se něco stane vlivem pádu dřevin. Nabídka finanční účasti na ozdravění stromořadí není sama o sobě postačující, bez sdělení jakým způsobem kdy a kým má být provedeno převzetí odpovědnosti již výše zmíněné odpovědnosti," napsal v dopise z 16. února náměstek primátora Nosek (citace byla převzata doslovně, bez korektur).

Podle sdružení Arnika celý případ ukazuje naprostou bezradnost politiků a neschopnost úřadů. „Se situací, kdy se město nedokáže postarat o park a raději ho dá do správy místním lidem, jsme se za celých deset let působení naší organizace nesetkali, a to nikde v České republice," říká Zora Kasiková, mluvčí Arniky. „Praha v případě kauzy Thákurova porušuje vlastní Koncepci péče o zeleň, která říká, že parky se mají převést do správy městských částí, protože Technická správa komunikací nemá na péči o stromy kapacitu ani odbornost. Za čtyři roky nebylo město schopno vypracovat plán péče o alej. Proč hlavní město i Praha 6, které si neustále stěžují na nedostatek peněz, přehlížejí nabídku na milionový dar místních občanů na péči o stromy, je pak naprosto nepochopitelné," dodala Zora Kasiková.
Komentářů ve fóru: 1, přidat nový