Praha 6 ztrácí tvář

Tunel Blanka mezi 10 nenáviděnými stavbami

Lidové noviny, 20. února 2010

zveřejněno: 22. února 2010
značky: individuální doprava | výstavba | tunel Blanka

Článek Lidových novin hodnotí 10 nejméně oblíbených staveb jak mezi laickou tak i odbornou veřejností. Je mezi nimi i tunel Blanka.

Tunelový komplex Blanka, který je dnes v poločase výstavby, je na dlouhou dobu největší stavbou v Praze. Ohledně vlivu na životní prostředí a dopravní situaci proti sobě stojí dva zcela opačné názory. Magistrát tvrdí, že se Praze dopravně odlehčí městu, odpůrci (nejen) z občanských iniciativ si myslí opak – obávají se, že snadná dostupnost podzemní dálnicí přitáhne do města mnohem více individuální dopravy a efekt tunelu bude ve vsém důsledku negativní. Nehledě na to, že nejkratší trasou pro tranzitní dopravu jedoucí ze severu a mířící na západ od Prahy bude právě Blanka. Silniční obchvat kolem hlavního města v této oblasti se utápí ve sporech a o datu jeho zprovoznění je možné pouze spekulovat…

Debata o této problematice probíhá, ale je to spíše rétorický souboj, který nebude mít na výsledek zásadní vliv. Blankou se jezdit bude a její trasa a podoba se měnit nebudou. Gigantické dálniční křižovatky při napojení na stávající břevnovský tunel zcela změní ráz okolí. Vizualizace jednotlivých vyústění na povrch jsou na internetových stránkách Blanky sice efektní, ale jejich estetická kvalita je velice nízká. Standartní podzemní sestra Severojižní magistrály deroucí se na povrch desítkami metrů betonu.

Tereza Kozlová,
redaktorka Pátku
(zkráceno)
Přidat do fóra komentář ke článku