Praha 6 ztrácí tvář

Městské zásahy: Křižovatka Malovanka

Městské zásahy Praha 2010, 13. května 2010

zveřejněno: 15. května 2010
značky: Břevnov | Malovanka | životní prostředí | pražský okruh

Mimoúrovňová křižovatka jako otevřená rána škodí městu. Projekt Městské zásahy je projevem profesně-občanské iniciativy a chce ukázat, že architekti mohou aktivně a přínosně vstupovat do veřejného prostoru.

Tunel Blanka, vedený spornou trasou, je typickou ukázkou zvůle dopravního stavění v Praze. Jeho nadzemní vyústění a mimoúrovňové křižovatky vznikají bez veřejné debaty či architektonické soutěže. Křižovatka Malovanka, která se dokončuje v místě spojení tunelu Blanka se Strahovským tunelem, svým charakterem připomíná mimopražskou periferii. Přitom se její rozsáhlá plocha, pokrytá svazky dopravních koridorů v různých výškových úrovních, rozlévá těsně za hradbami historické Prahy.

Křižovatka jako otevřená rána škodí městu. Přerušuje pás veřejných parků, který se táhne od hradeb přes Hládkov k zahradám usedlosti Malovanka a zámečku Kajetánka.

Návrh zaceluje ránu v městské struktuře stehy lávek napříč prostorem křižovatky a překrývá dopravu visutým parkem. Mezi lávkami je napnutá nerezová síť zarostlá břečťanem a psím vínem. Nad místy nezasaženými dopravním koridorem jsou parková „náměstí“ s jezírkem, a kavárnou. Pěší kráčí parkem přirozeně za svým cílem. Listy popínavých rostlin brání hluku a zároveň stíní řidičův výhled při průjezdu tunely. Auta se noří do zeleného světla, zážitek cestujících se podobá prehistorickým vzpomínkám na život v pralese.


Výstavu Městské zásahy Praha 2010 můžete navštívit Centru současného umění DOX až do 2. srpna 2010 v této době:
Komentářů ve fóru: 1, přidat nový