Praha 6 ztrácí tvář

Co přinese tunel Blanka? Praze 6 a 7 jen hustý provoz, ošklivé ulice a horší parkování

Econnect, 14. ledna 2010

zveřejněno: 30. ledna 2010
značky: doprava | individuální doprava | magistrát | úřad MČ | veřejná doprava | životní prostředí | tunel Blanka

Zklidnění dopravy, živé ulice, nové parky a lepší parkování. Takové výhody slibuje magistrát Pražanům po zprovoznění tunelového komplexu Blanka. Zapomíná ale říci, že jak pro koho.

Zatímco pro centrum může znamenat Blanka určité zlepšení, obyvatelé šesté a sedmé městské části budou naplno zasaženi převedením dopravy do blízkosti svých domovů. V ulicích přibude aut, hluku a emisí, parkování se ztíží, vzniknou bariéry pro chodce. Některé ulice se změní přímo v dálniční přivaděče. Lidé se o tom mohli přesvědčit i na včerejší veřejné debatě v Kulturním centru Vltavská.

Debatu, které se zúčastnila asi stovka lidí, organizovala radnice Prahy 7. Občané ale nemohli promluvit, své dotazy mohli vznášet jen písemně. „Nevhodný formát akce znemožnil diskusi a zapříčinil rozpad debaty do desítek dílčích otázek,“ kritizuje Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat. „Na některé otázky radnice vůbec neodpověděla. Ptali jsme se například, k jakému poklesu počtu aut dojde v Korunovační ulici nebo jak bude řešeno Letenské náměstí,“ dodává.

Podle iniciativy Auto*Mat debata potvrdila, že obyvatele Prahy 7 projekt Blanky zajímá, přestože úřady přicházejí debatovat velmi pozdě. „Většina Pražanů z jiných městských částí bohužel důvěřuje líbivým heslům magistrátu napsaným na ohradě staveniště Blanky, jako třeba 'blíž k přírodě' nebo 'více místa pro parky'. Kdo se však podívá do stavební dokumentace, bude vyděšen tím, jak nepříznivá budoucnost čeká Prahu 6 a 7,“ říká mluvčí Auto*Matu Křivohlávek.

Auto*Mat zpracoval v létě 2008 studii, která analyzuje dopad tunelu Blanka na kvalitu ulic Prahy 6 a 7 z pohledu chodců, cyklistů, hendikepovaných nebo třeba maminek s kočárky. Zjistilo se, že v drtivé většině ukazatelů přinese stavba oproti současnému stavu zhoršení. Auto*Mat doručil šokující zprávu magistrátu i postiženým městským částem a domáhal se úprav nejhorších míst. „Do dnešní doby se projekt bohužel prakticky nezměnil,“ konstatuje Michal Křivohlávek.

Podle ředitele stavební společnosti Satra Ludvíka Šajtara není cílem projektu zklidnit dopravu, ale zlepšit průjezdnost města pro auta včetně tranzitu. Projekt proto nepředpokládá úbytek aut na povrchu. Jedinou výjimkou je Veletržní ulice, kde bude ubrán jeden jízdní pruh. Jinde se silnice rozšiřují. Například na Letenské pláni u tramvajové zastávky Sparta budou lidé při cestě do parku místo současného jednoho jízdního pruhu překonávat pruhy tři. Ředitel Šajtar vysvětlil rozšiřování silnic nad tunelem demagogickým tvrzením: „Více jízdních pruhů znamená méně aut“.

Radní Prahy 7 pro dopravu Josef Neuberg přiznal, že obyvatelé nebudou mít užitek ani z osmi stovek nových parkovacích míst. „Budou sloužit především návštěvníkům odjinud,“ řekl Neuberg. „Počet stání pro rezidenty není dosud určen a s výrazným snižováním počtu parkovacích míst v ulicích nepočítáme,“ doplnil radní.

„Na samotné tunely navazují obrovské dálniční mimoúrovňové křižovatky na povrchu. Nejen že zaberou velkou rozlohu krásných rezidenčních čtvrtí, ale auta se jimi budou valit na povrch a do ulic. Samotné propočty magistrátních inženýrů dokládají, že poklidnému životu v Praze 6 a 7 bude do značné míry konec,“ říká Tereza Vohryzková z iniciativy Auto*Mat.

Sliby magistrátu a realita – co skutečně způsobí tunel Blanka v Praze 6 a 7


Slib 1: 33% snížení dopravní zátěže v ulicích Korunovační a Veletržní

Slib 2: 800 nových parkovacích míst v Praze 7

Slib 3: nový park s vyhlídkou v okolí Myslbekovy ulice a Prašného mostu, obnova potoka Brusnice s nově vybudovaným jezírkem, parkové úpravy v okolí Malovanky a Špejcharu

Slib 4: úprava okolí stanice metra Hradčanská a okraje Letenské pláně

Slib 5: nové podchody s nákupními galeriemi mezi stanicí Hradčanská a Nádražím Dejvice

Slib 6: rekonstrukce ulic Milady Horákové a Hradčanské a zřízení nových zastávek MHD

Slib 7: 5 až 6 km nových cyklotras a cyklostezek v Praze 6 a 7

Slib 8: rychlejší a plynulejší průjezd Prahou

Slib 9: řidičům úsporu spotřeby paliva až 10% – právě tolik se dá ušetřit při plynulé jízdě

Slib 10: menší nehodovost
Přidat do fóra komentář ke článku